LATEST ARTICLES

Yabancıların Gözüyle Osmanlı

Geza Feher söylüyor: "Türklerin beşer irfanını ciddî bir suretle ileri götürdükleri, şimdiye kadarki bilinen materyallerden bile açık olarak anlaşılmaktadır."66 Fransız asilzadesi Cornelle le Bruyn'u dinleyelim: "...(Türkler) kendilerini...

Vakıf insan, Vakıf Devlet ve Vakıf Kültürü

MALÛM... HEM DİNÎ, hem de millî kültürümüzün temelinde "eşref-i mahlukat" olarak "insan" var. Medeniyet anlayışımıza, "Her şey İnsan için" görüşü hâkimdir. Bu merkezde eğitilen Osmanlı...

Kerim Aydın Kimdir?

Kerim Aydın kimdir? Kerim Aydın 1953 de Trabzon ili Çaykara ilçesine bağlı Çambaşı (Anotho) köyünde dünyaya gelmiştir.4 kardeşden 3.olan Kerim Aydın ilk okulu kendi köyünde...

Haşim ALBAYRAK Kimdir?

Haşim ALBAYRAK Kimdir? Eğitimi: 01.01.1958 yılında Trabzon Of’ta doğan Haşim ALBAYRAK;İlk,orta ve lise eğitimini İstanbul Fatih’te (Fatih Hırkai Şerif İlkokulu,Fatih Oruç Gazi Orta Okulu,Fatih Vatan Lisesi)...

Cevdet Sunay kimdir?

Cevdet Sunay (1899 - 1982) 1899 yılında Trabzon/Çaykara ' da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Erzurum, Kerkük, Edirne ve Kuleli Askerî Lisesi'nde yaptı. Birinci Dünya Savaşı...

Prof. Dr. Osman Turan Kimdir?

Prof. Dr. Turan, üniversite tahsiline, 1935’de yatılı imtihanlarını kazandığı DTCF’nin Tarih bölümünde başladı. Prof.Dr. Fuat Köprülü'nün ilk öğrencileri arasında yer aldı ve onun teveccühünü kazandı. Bölümünde öğrenci gibi değil, asistan gibi çalışıyor, Ortaçağ Kürsüsü Seminer Kütüphanesi ile meşgul oluyordu.1940 yılında DTCF'nden mezun olan Osman Turan, hocası Köprülü'nün yanında göreve başladı, Daha sonra aynı kürsüye asistan oldu ve “12 Hayvanlı Türk Takvimi” adlı teziyle doktor unvanını kazandı. Köprülü'nün yanında doktora yapan ilk öğrencisi olduğu gibi DTCF.’nin de ilk doktoruydu. 1943 yılında “Orta Zamanlar Türk Devletlerinde Türkçe Ünvanlar” isimli çalışmasıyla doçent oldu. 3 Mayıs 1944 Türkçülük olayları sebebiyle sorgulanarak takibata uğradı. 1948'de Paris'te toplanan Şakiyatçılar Kongresi’ne "Selçuklu Türkiye'sinde Toprak Hukuku" adlı tebliği ile katıldı. 1948-1950 yılları arasında Londra ve Paris'te incelemeler yaptı. 1951 yılında profesör oldu. 1954 yılına kadar DTCF'de Türk-İslam Tarihi dersleri okuttu. Daha sonra hocası Köprülü gibi Demokrat Parti saflarında siyasete atıldı ve 1954 yılında Trabzon'dan milletvekili seçildi. 1956’da Ankara Türk Ocakları başkanı oldu. Aynı yılın sonunda Nihal Atsız’ın yardımıyla tanıştığı Sultan II. Abdülhamid Hân’ın torunu olan Emine Satıa Hanım Sultan ile 20 Aralık 1956’da evlendi. Türk Ocakları Genel merkezinin Ankara'ya nakli üzerine de 1959'dan yapılan büyük kurultayda Türk Ocakları Genel Başkanı oldu. Türk Yurdu’nu yepyeni bir muhteva ve ruhla çıkardı ve Türkiye'nin en çok okunan fikir dergisi yaptı. Demokrat Parti milletvekilliği 27 Mayıs 1960'a kadar sürdü. 27 Mayıs hareketiyle beraber tutuklandı ve Yassıada'ya kapatıldı. Onaltı ayı aşkın bir süre tutuklu kaldıysa da beraat etti. Yassıada’da kalırken bir gün koğuşları gezen Cezaevi Komutanı Başcellat Albay Tarık Güryay ona kendisini ayakta karşılamadığı için hakaret edince ayağa kalkıp hiç tereddüt etmeden tokadı suratına yapıştırdı. Tutukluluğu kalkınca o sıralar kurulan Adalet Partisi'ne girdi ve 1964'te Adalet Partisi Genel başkan Yardımcısı oldu. 1965 seçimlerinde Trabzon milletvekili seçildi. 1966 da Hamdullah Suphi Tanrıöver'in ölümü üzerine yapılan kurultayda Prof. Dr. Osman Turan’ın yeniden Türk Ocakları Genel Başkanlığı’na seçildi. Bu dönemde Türk Ocakları, her bakımdan şahsiyetini kazanmış, itibarlı, fikir ve kanaatleri cemiyetin her kesiminde kabul gören bir kuruluş haline geldi. Prof. Dr. Osman Turan, Adalet Partisi’nde Genel Başkan Yardımcılığı'na kadar yükselmesine rağmen parti yöneticileriyle fikri ayrılıklar içerisindeydi. Nihayet, Osman Yüksel Serdengeçti ile birlikte AP.’den ayrıldı ve 12 Ekim1969 tarihinde yapılan milletvekili genel seçimlerinde Trabzon’da MHP. listesinde ilk sıradan aday oldu. Seçimlerden sonra ise siyasetten kesin olarak çekildi. Prof. Osman Turan’ın ağırlıklı bir şekilde kitap neşriyatına başlaması ikinci defa Türk Ocakları Genel Başkanı olmasından sonradır. Selçuklular tarihi ve Türk İslâm medeniyeti (1965), Türk cihan hakimiyeti mefkuresi tarihi (I, II. 1969, 1971), Selçuklular zamanında Türkiye (1971), Doğu Anadolu Türk devletleri tarihi (1973) gibi eserlerini bu dönemde verdi. Bu eserleri dışında metin, vakfiye, vesika neşri yanında; İslâm ansiklopedisi'ne yazdığı geniş maddeler; yabancı dergilerde yayımlanan makaleleri de büyük bir yekûna ulaşmaktadır. Başta Yeni İstanbul Gazetesi olmak üzere bir çok dergi ve gazetede yayımladığı günlük makale ve fıkralar da hayli kabarıktır (Bu makale ve fıkraların bir kısmı vefatından sonra yayımlanmıştır). Merhum son yıllarında «Ortaçağda Türkiye iktisat tarihi» üzerinde çalışmaktaydı. Ne yazık ki ömrü vefa etmedi. İngilizce, Fransızca, Arapça ve Farsça bilen Prof. Dr. Osman Turan, 17 Ocak 1978 tarihinde İstanbul’daki evinde ilmi çalışmalarına devam ederken geçirdiği bir beyin kanaması neticesi Hakk'ın rahmetine kavuştuğu zaman ilim dünyası bir yıldızını daha kaybetmiş oldu. Cenazesi, Silivri Mezarlığı’nda toprağa verildi. Prof. Dr. Osman Turan, meslektaşları "Ciddi ilim adamı formasyonu, sağlam karakteri, yüksek medeni cesareti, doğruluğu ve tok sözlülüğü, çok geniş fikri ihata kabiliyeti, Türklükle ilgili geniş ve sağlam bilgisi, muktedir kalemi ile tanınmış bir ilim adamı" olarak tarif ediyorlar. Ülkücüler, ilim ve iman abidesi Osman Turan'ın talebeleri olmaktan her zaman gurur duyacak ve onu rahmet ve minnet ile anacaklardır. Eserleri: On İki Hayvanlı Türk Takvimi (1941), Selçuklular Tarihi ve Türk İslam Medeniyeti (1965), Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi (iki cilt) (1969), Doğu Anadolu Türk Devletleri Tarihi (1973), Selçuklular ve İslamiyet (1971) Türkiye Selçukluları Hakkında Resmi Vesikalar (1958), Selçuklular Zamanında Türkiye (1971), Türkiye'de Manevi Buhran Din ve Laiklik (1964), Türkiye'de Komünizmin Kaynakları (1965) Vatanda Gurbet (1980), Türkiye'de Siyasi Buhranın Kaynakları (1980) Prof. Dr. Osman Turan’ın hayatı ve eserleri hakkında yazılmış kitaplar: Ali Birinci, Osman Turan (Ankara: Alternatif Yayınları); Nevzat Topal, Prof. Dr. Osman Turan, 1914-1978 : Hayatı ve eserleri (Türk Yurdu Yayınları); Nurdan Demirci, Prof. Dr. Osman Turan'ın Hayatı ve Eserleri, (Boğaziçi Yayınları);

Most Popular

O namazları asla kaza etmeyeceksin!

O namazları asla kaza etmeyeceksin! Gardiyanların ayak sesleri koğuşun kapısında son buldu, getirdikleri genç bir mahkûmu bıraktılar ve gittiler....

Kımız Nedir?

Kısrak sütünün fermante edilmesiyle elde edilen geleneksel içecek. Orta Asya bozkırlarında yaşayan Kırgız, Başkurt, Kazak, Yakut ve Özbek gibi Türk halkları ve Moğollar arasında...

Trabzonlu Şehitler

Çanakkale savaşında şehit olan Trabzonlu şehitlerimiz Ecdadımızı Rahmetle ve Hürmetle Anıyoruz, Ruhları Şad olsun... Adı Soyadı Baba Adı Lakap Doğum Tarihi Ölüm Tarihi İli İlçesi Bucağı Köyü AHMET NURİ ABDİ --- 0.0.1331 TRABZON --- --- --- AHMET NURİ ABDULLAH --- 0.2.1332 TRABZON --- --- --- ALİ YAKUP 1293 1.11.1331 TRABZON --- --- --- HABİL SÜLEYMAN 1298 1.2.1331 TRABZON --- --- --- ALİ ARİF KÜREK OĞULLARI 1289 1.9.1331 TRABZON --- --- --- RAHMİ EFENDİ AHMET --- 10.11.1331 TRABZON --- --- --- PENAPOT NİKOLA YAZICI OĞULLARI 1299 10.7.1331 TRABZON --- --- --- ÖMER DURSUN 1305 11.4.1331 TRABZON --- --- --- İSMAİL İBRAHİM --- 12.2.1331 TRABZON --- --- --- AHMET HARUN --- 12.2.1331 TRABZON --- --- --- YUSUF AHMET BALCI OĞULLARI 1294 12.4.1331 TRABZON --- --- --- RECEP MEHMET ALİ YAZICI...

Hacamat nedir? Nasıl Yapılır?

Peygamber sünneti Hacamat yeniden keşfediliyor Peygamber Efendimiz’in (sav) sünneti ‘hacamat’a itibarı iade ediliyor. Hastalıklarından kurtulamayanlar çareyi hacamat yaptırmakta buldu. Özellikle Batı’da bu tedavinin yapıldığı merkez...

Recent Comments