ÖLÜMDEN KAÇIPDA KURTULAN VAR MI ACABA?

0
71

ÖLÜMDEN KAÇIPDA KURTULAN VAR MI ACABA? 1 – cocukSAHİ KARDAŞ KAÇIPDA KURTULAN VARMI ACABA;      ALLAHu Teâlâ Hazretleri hiçbir beşeri ebedî kılmadı. Hiçbir beşere ebedîlik vermedi. Bu ALLAHu Teâlâ Hazretleri’nin bir yasasıdır. Resuller de ölümlüdür,Nebilerde ölümlüdür,Peygamberlerde ölümlüdür,Salihler,müttakiler,zalimler,müşrikler,kafirler de ölümlüdür… Yaratılan varlılardan hiçkimse  bâkî kalmayacaktır. İlahi emir vuku bulduğu an bu dünyaya veda edeceksin.  Hayat ve ölüm peygamberin kendi elinde değildir.Nebiler, Peygamber,salih müttakilerde ALLAHu Teâlâ Hazretleri’nin yarattığı, ALLAHu Teâlâ Hazretleri’nin yasalarına teslim olan kullardır…  Evet ey güzel insanlar  ALLAHu Teâlâ Hazretleri  hiçbir insana, hiçbir insan cinsine ebedîlik vermedi. Evet her şey ve herkes kuldur ve herkes için bir zaman, bir ecel belirlemiştir Rabbimiz. Kendisinden başka her şey fânîdir. Her şey eceli geldiği zaman yok olmaya mahkumdur. Bâki olan sadece bu kâinatın yaratıcısı ve yarattığı varlıkların yasalarının ve ecellerinin tayin edicisi olan Rabbimizdir.    Ey ehli iman,ey salih müttaki,sadıklar sizler ölecekte zalimler ebedî mi kalacaklar? Sizler öleceksiniz de ehli küfür dünyaya kazık mı çakacaklar? Şimdi sizler öleceksiniz de o kâfirler ölmeyecekler mi? ALLAHu Teâlâ Hazretleri’nin Resûlü ebediyede göç ettiler de, Ebu cehiller yaşadı mı? Ölüme inananlar öldüler de, ölümü değil de yaşamayı seçenler ölümden kurtuldular mı? Cenneti seçenler öldü de, dünyacı kesilenler kurtuldular mı? ALLAHu Teâlâ Hazretleri için cennet için, ebedî hayat için gözünü kırpmadan savaşa atılanlar öldüler de, Âd ve Semûd gibi ahireti unutup da dünyayı kıbleleştirenler, Firavunlar gibi dünyaya kazık çakma sevdasına kapılanlar ölmediler mi? Yeryüzünün en büyük saltanatına sahip Hz.Süleyman ve Hz.Dâvûd as. lar ebediyede gittiler de, Nemrutlar, Karunlar yaşamaya devam mı ettiler? ALLAHu Teâlâ Hazretleri’ne kul olanlar öldüler de kâfirler yaşadılar mı? Müslümanlar öldüler de zalimler,kafirler,putcular,müşrikler bâki mi kaldılar?    Ey şu anda yeryüzünde müslümanlara hayat hakkı tanımayanlar, ALLAHu Teâlâ Hazretleri’nin kullarına zulmedenler,Ey zalim diktatörler,ahkam kesenler,red edenler,ihtimal vermeyenler zannetmeyin ki bu dünya, bu hayat devam edecek. Zannetmeyin ki ölmeyeceksiniz. Sizden öncekiler ölmediler mi? Sizden önceki kâfirler yaşıyorlar mı?Zalimler yaşıyorlarmı? Zulüm içinde halkına çile ve işkence çektirenler yaşıyorlarmı? Kim kurtulmuş ölümden? Hangi taraf olursa olsun, ister tercihini ALLAHu Teâlâ Hazretleri’nden yana kullanan, hayatını ALLAHu Teâlâ Hazretleri için yaşayan müslümanlardan olsun, isterse hayatlarına ALLAHu Teâlâ Hazretleri’yı karıştırmayarak kendi hevâ ve hevesleri istikâmetinde bir hayat yaşamadan yana olan kâfir ve müşrik,zalim dünyadan olsun. İster ALLAHu Teâlâ Hazretleri’nin en sevgili kulları olsun, ister en büyük ALLAHu Teâlâ Hazretleri’nin düşmanı olsun ALLAHu Teâlâ Hazretleri herkes için ölümü yazmıştır. Kimse bu yasanın dışına çıkma imkânına sahip değildir. Çünkü ALLAHu Teâlâ Kur’an’ı Keriminde ferman buyuruyor; “Her can ölümü tadacaktır. Bir imtihan olarak size iyilik ve kötülük veririz. Sonunda Bize dönersiniz”. Şu kısacacık hayatta düşünün başınızı iki elin arasına alarak çatlayana kadar düşünün dünyada iken kendi özünüze dönün…. Yazan;İmamoğlu Muhammet Taşkin

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.