Mümin Kimdir?

0
67

Mümin Kimdir? 1 – karanliktaki adam* Mümin, müminin aynasıdır. Mümin, müminin kardeşidir, malını o yokken korur ve gelecek kötülüklere karşı etrafını çevirir. (Ebu Davut, Edep, 49)

* Mümin, saftır (temiz kalpli), kerimdir. Fâcir ise hilekârdır, alçaktır. (Tirmizi, Birr, 41)

* Mümin, bir (yılanın) deliğinden iki defa sokulmaz. (Buhari, Edep, 83)

* Mümin, herkesi sever ve sevilir, herkesle anlaşır ve kendisi de başkaları tarafından sevilir ve anlaşılır. Böyle olmayan müminde hayır yoktur. İnsanların en hayırlısı, insanlara en çok faydası olandır. (Müsned, 2/400)

* Müminin her hali hayırdır. Gözünün önünde bir nefis ölür gider de o yine Allah’a (celle celalühü) hamdeder. (Nesai, Cenâiz, 13)

* Her biriniz râî (çoban) ve hepiniz elinizin altındakinden sorumlusunuz: Devlet reisi bir râî ve elinin altındakilerden sorumludur. Her fert, ehl-ü ıyâlinin râîsidir ve raiyetinden mes’ûldür. Kadın, beyinin hânesinin râîsi ve gözetiminde olan şeylerden sorumludur. Hizmetçi, efendisinin malının râîsi ve elinin altındakilerden mes’uldür. Her biriniz râî ve her biriniz raiyetinden sorumludur. (Buhari, Cuma, 11)

* Mümin, kardeşine düşkündür. (İbn Hamza, Esbâbu vurûdi’l-hadis, 3/252)

* İnsanların içine karışıp onların eziyetlerine katlanan mümin, insanların içine karışmayıp, (birlikte yaşamanın getirdiği) eziyetlerine katlanmayan insandan daha hayırlıdır. (İbn Mâce, Fiten, 23)

* Yaptığı iyilik, kendisini sevindiren, kölütük de kendisini üzen kişi gerçek mümindir.” (Tirmizi, Fiten, 7)

* Himmeti en büyük insan, hem dünya hem de ahiret işlerine gerekli ihtimamı gösteren mümindir. (İbni Mâce, Ticârât, 2)

* “Sizin en hayırlınız, ahlakça en güzel olanınızdır” (Buhari, Edeb, 38, 39)

* Bana en sevgili olanınız, kıyamet günü de Bana mevkice en yakın bulunacak olanınız, ahlâkça en güzel olanlarınızdır. Bana en menfur olanınız, kıyamet günü de mevkice benden en uzak bulunacak olanınız, gevezeler, boşboğazlar ve yüksekten atanlardır.

Cemaatte bulunan bazıları:

“Ey Allah’ın Rasulü! Yüksekten atanlar kimlerdir?” diye sordular. -“Onlar mütekebbir (büyüklük taslayan) kimselerdir!” cevabını verdi. (Tirmizî, Birr, 77).

Zaman/ Ailem
Sayı: 224
Bölüm: Kavramlar

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.