İslam ne demektir? İslam kelimesi bize ne ifade eder?

1
76
İslâm

İslâmBir kişinin, “Müslüman oldum” demesi; “teslim oldum, kendimi Allah’a teslim ettim, her işimde Allah’ın ve Resulü’nün emrine ve rızasına razı oldum” demektir. Kalbi, ruhu, nefsi ve cesediyle Rabb’ine teslim olan Müslüman selamet bulacak,
iki cihan saadetine nail olacaktır.
İslam, Hz. Adem’den günümüze kadar beşerin düşüncede, tasavvurda, pratik hayatta ve iç âleminde her şeyini tanzim edip bunlara birer ölçü getiren; ortaya koyduğu mizan ve teraziyle de bunları tartan bir sistemin adıdır. Bu sistem, insanı bir mekanizma halinde yaratıp her şeyiyle görüp gözeten bir Zat tarafından konması yönüyle, oldukça şümullülük arz eder. O, dünyevî ve uhrevî bütün meseleleri bir bütün halinde kendi bünyesinde toplamış; dünya ile ukbânın omuz omuza gelip kucaklaşmasını sağlamıştır. İnsan, cirminin küçüklüğüne rağmen O’nun sayesinde azamet ve ulûhiyetiyle nâmütenâhi olan Allah’la münasebet kurmuş ve kâinatla ilişkilerini ayarlamıştır. Dolayısıyla insan, O’nunla derinleştiği nisbette, adeta nâmütenâhi bir mahiyet arz edecektir. Bütün bu derinlikler, İslam’ın kendi tarifi içinde vardır ve bu tarif nebilerin dilinde ifadesini bulur.

Bu tarifi ilk yapan Hz. Adem olmuştur. Ondan sonra gelen nebiler, aynı tarif altında insanları İslam’a çağırmış, ondaki derinlikleri görmeye davet etmişlerdir. Hz. Adem’den sonra Hz. Nuh: “Ben Müslüman olmakla emrolundum” (Yunus, 10/104) demiş; Hz. İbrahim ve İsmail, beşerin kıyamete kadar yeryüzünde kıblegâhı olan Beytullah’ı taş taş üstüne koyup bina ederken: “Ey Rabbimiz! Bizi Sana teslim olanlardan kıl. Neslimizden de Sana teslim olan bir ümmet çıkar.” (Bakara, 2/128) demişlerdir. Yine Hz. Yusuf, Mısır’a melik olup, anne-babasına kavuştuktan ve kardeşlerini açlık ve sefalet sıkıntılarından kurtardıktan sonra: “Allah’ım! Beni Müslüman olarak vefat ettir ve salihler zümresine ilhak buyur.” demiştir. O’nun bütün dedeleri peygamberdi. O kerim insan, maddî-manevî bütün müstesna durumları kendi nefsinde topladıktan sonra, son söz olarak bunu söylemiştir. Haddizatında Allah’a gönül vermiş ve O’na ulaşmayı özleyen bir gönlün ideal düşüncesi de bu olmalıdır.

***

“BEN EN MÜSLÜMAN’IM” NE DEMEK?

Bir insanın, “Müslüman oldum” demesi; “teslim oldum, kendimi Allah’a teslim ettim, bu işin beşer arasındaki zimamdarlığını peygamberlere bıraktım..” manalarına gelir ki bu, Hz. Adem’in, Hz. Nuh’un, peygamberler babası Halilurrahman’ın, Melik Hz. Yusuf’un ve son olarak Sultanlar Sultanı Fahr-i Kâinat Efendisi’nin söylemiş olduğu sözü söylemesi demektir. Bu söz, bütün insanlık adına peygamberlerin ağzıyla Allah’a karşı ifade edilmiş bir ahd ü peymân ve söz verişin ifadesidir.

Bilindiği gibi teslimiyet, insanın düşüncede, tasavvurda, amelde Allah’a boyun büküp itaat etmesi demektir. Bundan dolayı Cenab-ı Hak, Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem)’e: “De ki, şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O’nun ortağı yoktur. Bana böyle emrolundu ve ben Müslümanların ilkiyim.” (En’âm, 6/162,163) buyurmuştur. Daha geniş manasıyla ifade edecek olursak bu hitap, “Ey Habibim! Her şeyin hükümdarlığı Allah’a aittir. Dolayısıyla bütün dünya ve ukbânın yönetimi elinde olan, makroalemden mikroaleme kadar sevk ve idare eden Allah’a teslim ol. Ki, O’nun eşi menendi yoktur, daire-i ulûhiyet ve rubûbiyetinde tektir. İçinizde O’nun söylediği şeyleri kabul eden ve yapan benim. Ve ben bununla emrolundum de” demektir.

***

İSLAM, SELAMET DİNİDİR

Allah Resulü’nün, Herakliyus’a gönderdiği mektupta şu ifadeler yer almaktadır: “İslam’a gir, selamet bul.” Yani, şu korkunç dalgalar arasında sahil-i selamete çıkarken vapurun kaptanlığını Allah’a ve O’nun nebisi Hz. Muhammed’e bırak. Yoksa, kocaman dalgaların vermiş olduğu sıkıntılarla dağidar olur, huzur ve itminana eremezsin demektir.

Evet İslam, selamet dinidir. Rabbimiz, Hz. Adem’den Efendimiz’e kadar bütün peygamberlere aynı mesajı, yani İslam mesajını vermiştir. Bu mesajlara kulak verip hayatına yansıtanlar hem bu dünyada, hem de öte dünyada huzurlu olacaklardır. İnsanoğlu var olduğu günden bu yana gerçek huzuru İslam sayesinde elde etmiş ve ancak İslam sayesinde mutlu olabilmiştir. Zira, ahlâk ve faziletin kaynağı vicdandır. Vicdana hükmedecek yegâne unsur da Allah’la irtibattan ibaret olan dindir, yani İslam’dır.

Zaman / Ailem
ALİ DEMİREL
Sayı: 234
Bölüm: Kavramlar

1 YORUM

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.