İnsanlar Neden Ümitsizliğe Kapılır?

0
73

İnsanlar Neden Ümitsizliğe Kapılır? 1 – umitİnsanlar, istedikleri bir şeyi elde edemeyince sevdikleri bir şeyi yitirince veya
başlarına kötü bir olay geldiğinde ümitsizliğe kapılırlar. Bunun yanında, bu sıkıntılar vesilesiyle ahirette bağışlanmayı, cehennemden kurtulmayı, cennete gitmeyi ümit etmek akıllarına bile gelmez. Günlük hayatın telaş ve karmaşası içinde başlarına gelen her olumsuzluk onlar için bir üzüntü ve karamsarlık nedeni olur. Kur’an’dan gelen ilahi teselliden mahrum oldukları için şeytanın tüm vesveselerine kulak verir,sayısız endişe,kuruntu ve tasalarla gün ve gecelerini kendilerine zindan ederler.
Ümit var olmak mü’minin en önemli vasfıdır. Rabb’imiz, ‘La taknetü min rahmetillahi’ buyuruyor. Rahmet, ahiretteki af ve mağfireti kapsadığı gibi, dünya sıkıntılarından kurtuluşu da ifade etmektedir. Kişi, imanı ölçüsünde Allah’tan umut eder, her olayın yalnızca Allah’ın dilemesi ile gerçekleştiğini bildiği için hiçbir konuda üzüntüye ve ümitsizliğe düşmez. Allah’ın müminlerin dualarına cevap verdiğini bildiği için, en kötü görünen bir olayın bile sonunda mutlaka hayra dönüşeceğinden şüphe duymaz. Her şey Allah’ın  ol demesiyle yaratılır. Hiçbir şey başıboş ve kendi haline bırakılmış değildir. Her şey Allah’ın belirlediği bir kader üzere yaratılır. Bunun bilincinde olan bir mü’min, en olumsuz şartlarda, en sıkıntılı gibi görünen durumlarda bile Allah’ın rahmetinden ve yardımından ümidini kesmez. Zorluklara sabreden, Allah’tan umudunu kesmeyen ve hiçbir şartta Allah’ın hükümlerinden taviz vermeyen insanlar hem dünyada hemde ahirette müjdelenmişlerdir. Rabb’imiz, böyle müjdeliyor:

* ‘İman edip salih amellerde bulunanlar ise; Biz şüphesiz onların kötülüklerini örteceğiz ve şüphesiz yaptıklarının en güzeliyle karşılık vereceğiz. (Ankebut Süresi, 7)

Şeytan ve şürekasını/ortaklarını ise şöyle tehdit ediyor:

* ‘0, iman edip salih amellerde bulunanlara icabet eder ve onlara kendi fazlından artırır. Kafirlere gelince; onlara şiddetli bir azap vardır. (Şura Süresi, 26)’

* ‘Şeytan, sizi fakirlikle korkutuyor ve size hayasızlığı emrediyor.Allah ise, size Kendisi’nden bağışlama ve bol ihsan (fazl)vaat ediyor. (Bakara /Süresi, 268)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.