Yıllık İzni Kullanmayıp Ücretini Alma Hakkı Var Mı

1
359
www.sorularlasgk.com
www.sorularlasgk.com

Yıllık İzni Kullanmayıp Ücretini Alma Hakkı Var Mı? Yıllık izin paraya çevrilir mi? Yıllık izin kullanmadan parasını alabilir miyim? Yıllık izin kullanmadım, parasını nasıl alabilirim? Yıllık izin de zaman aşımı süresi ne kadardır? İş sözleşmesinin feshi durumunda kullanılmayan yıllık izinlerin ücretini nasıl alabilirim?

Yıllık İzni Kullanmayıp Ücretini Alma Hakkı Var Mı

4857 sayılı Kanunun 57. maddesine göre; “İşveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye, yıllık izin dönemine ilişkin ücretini ilgili işçinin izine başlamasından önce peşin olarak ödemek veya avans olarak vermek zorundadır”

Yıllık ücretli izin hakları, 4857 sayılı İş Kanunu’nunda düzenlenmiştir. İşçiler kural olarak, yıllık ücretli izin hakkından vazgeçemezler. Yıllık ücretli izin haklarının ilgili olduğu dönemde kullanılması esastır.

4857 sayılı Kanunun 59. maddesine göre; “İş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenir. Bu ücrete ilişkin zamanaşımı iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren başlar. İşveren tarafından iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde 17. maddede belirtilen bildirim süresiyle, 27. madde gereğince işçiye verilmesi zorunlu yeni iş arama izinleri yıllık ücretli izin süreleri ile iç içe giremez.

Bahsi geçen Kanun maddesine göre, İşçilerin kullanmadığı iznin ücretini almasının tek şartı vardır. Herhangi bir nedenle kullanılamayan yıllık ücretli izin sürelerine ilişkin ücret, iş sözleşmesinin feshi halinde fesih tarihinde işçiye ödenmektedir. Bunun dışında, izin kullanılmaksızın ve iş sözleşmesi fesih edilmeksizin, çalışmaya devam edilmekte iken yıllık ücretli izin sürelerine ait ücretlerini işçiye ödenmesine olanak sağlayan herhangi bir yasa hükmü bulunmamaktadır.

NOT: Konu ile ilgili sorularınız için bizimle iletişime geçebilir ya da sayfanın yorum kısmına sorularınızı sorabilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here