Yeni Getirilen SGK Prim Teşviki Nasıl Uygulanacak

0
512
Yeni Getirilen Vergi ve SGK Prim Teşviki 2017
Yeni Getirilen Vergi ve SGK Prim Teşviki 2017

Yeni Getirilen SGK Prim Teşviki Nasıl Uygulanacak sorusuna Sosyal Güvenlik Kurumu yayınladığı genelge ile cevap vermiştir. Biz de bu yazımızda 687 sayılı KHK ile getirilen vergi ve SGK prim teşvikinin detaylarını anlatmaya çalışacağız.

Destekten Yararlanılabilmesi İçin Genel Şartlar

1- Sigortalının 1/2/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınmış olması:
4447 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesinde öngörülen işveren desteğinden 1/2/2017
ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan sigortalılardan dolayı yararlanılabilecektir.
Buna karşın, 31/1/2017 tarihi ve öncesinde işe alınanlar ile 1/1/2018 tarihi ve sonrasında
işe alınan sigortalılar için bahse konu destekten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

2- Sigortalının Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olması: 4447 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesinde öngörülen işveren desteğinden yararlanılabilmesi için 1/2/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan sigortalıların işe giriş tarihi itibariyle Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olması gerekmektedir.

3- Sigortalının işe alındığı tarihten önceki 3 ay işsiz olması:

4- Sigortalının işe alındığı iş yerine ait 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve
hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması: Örneğin, 2016/Aralık ayında iş yerinde 4 kişi çalışmış ise, Sigortalının işe alındığı ay ve takip eden aylarda 5 ve üzerinde sigortalı çalıştırılması kaydıyla söz konusu sigortalıdan dolayı bahse konu destekten yararlanılacaktır.

5- İş yerinin yasal ödeme süresi geçmiş prim, idari para cezası ve gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması

6- Aylık prim ve hizmet belgesinin Kurumumuza yasal süresi içinde gönderilmesi: 4447 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesinde öngörülen işveren desteğinden yararlanılabilmesi için 687 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan aylık prim ve
hizmet belgesinin yasal süresi içinde Kuruma verilmiş olması gerekmektedir.

7-Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi

Yeni Getirilen SGK Prim Teşviki Nasıl Uygulanacak?

Yeni Getirilen SGK Prim Teşviki Nasıl Uygulanacak 4447 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi kapsamına giren sigortalılardan dolayı işveren desteğinden yararlanılabilmesi için, işverenlerce e-Bildirge kanalıyla başvuruda bulunulması gerekmektedir.
İşverenlerce kapsama giren sigortalılara ilişkin e-Bildirge kanalıyla yapılacak başvurular, www.sgk.gov.tr adresinden e-Bildirge sistemi üzerinde “4447/ Geçici 17. Madde İşveren Desteği” menüsü işaretlenmek suretiyle erişilen ekran vasıtasıyla yapılacaktır. Söz konusu ekran vasıtasıyla yapılacak olan tanımlama işlemleri sırasında,

Sigortalının;

  • 1/2/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınmış olup olmadığı,
  • İşe giriş tarihi itibariyle Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olup olmadığı,
  • İşe giriş tarihi itibariyle, işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Kurumumuza
    verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olup olmadığı,
  • 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri, Ek 6 ncı maddesi ve Ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında bildirilip

bildirilmediği,

  •  İşe giriş tarihi itibariyle işe alındıkları tarihten önceki altı aya ilişkin en son (19), (20)
    ve (30) işten ayrılış kodu ile bildirilip bildirilmediği,

e-Bildirge sistemince kontrol edilmek suretiyle kapsama giren sigortalıların sisteme
tanımlanması sağlanacaktır.

İşverenlerce e-Bildirge kanalıyla yapılacak olan tanımlamalar sırasında, kapsama giren
sigortalılara ilişkin yukarıda belirtilen kontroller sistem tarafından elektronik ortamda
yapılacağından, sigortalılara ilişkin tanımlama işleminin onaylanması halinde, bu nitelikteki
sigortalılar için sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerine herhangi bir belge ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır.

Dolayısıyla, kapsama giren sigortalıların, 2016/Aralık ayında bildirilen toplam sigortalı sayısına veya 2016 yılı ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığı hususunun işverenlerce takip edilmesi gerekmektedir.

NOT: İlgili Teşviklerden Yeterince Yararlanamadığınızı Düşünüyorsanız, Teşvik Yönetim Sistemimizden Yararlanarak İşçilik Maliyetlerini En Aza İndirmek İçin Bizimle İletişime Geçebilirsiniz!

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here