Vergi Numarası İle SGK Sicil Numarasının Eşleştirilmesi

0
518
Vergi Numarası İle SGK Sicil Numarasının Eşleştirilmesi
Vergi Numarası İle SGK Sicil Numarasının Eşleştirilmesi

18/02/2017  Tarihli Resmi Gazetede MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) yayımlanmıştır.

Genel tebliği hükümlerine göre; Vergi kanunlarına göre vergi dairesine verilmesi gereken Muhtasar Beyanname ile Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin birleştirilmesi sonucunda oluşturulan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi nin verilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Konu ile ilgili  özet bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

Birleştirilen Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin verilmesi işlemi  01/01/2018 Tarihinden itibaren başlayacaktır. Uygulama; Pilot il seçilen Kırşehir de 01/06/2017 tarihide başlayacaktır.

Uygulamanın başlayacağı 01/01/2018 tarihine kadar Aylık, 3 aylık Muhtasar Beyanname ve Aylık SGK bildirgeleri mevcut hali ile verilmeye devam edilecektir.

Meslek mensuplarımız, 340 seri nolu VUK genel tebliğinde belirtilen Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesini/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi ile müşterilerinin Beyanname ve bildirimlerini gönderdikleri ŞİFRE ile Birleştirilen Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerini uygulamanın başlayacağı 01/01/2018 tarihinden itibaren GİB web sayfasından  e- beyanname  bölümünden göndermeye devam edeceklerdir.

GİB den yeni bir şifre almayacaklardır. Uygulamanın başlaması ile SGK tarafında işverenler verilen şifreler ise  iptal edilecektir. 

İŞÇİ ÇALIŞTIRAN MÜKELLEFLER 3 AYLIK MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ  VEREMEYECEKLER

Bu Tebliğin yürürlüğe  girdiği tarihe kadar muhtasar beyannamelerini üçer aylık dönemler halinde veren ve işçi çalıştıran mükellefler, 193 sayılı Kanunun 98, 98/A ve 99 uncu maddelerine istinaden, çalıştırdıkları hizmet erbabının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesine ilişkin olarak verecekleri Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini AYLIK dönemler halinde beyan etme zorunluluğu getirilmiştir.

ÇALIŞANI OLMAYAN MÜKELLEFLER MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİ  3 AYLIK VERMEYE DEVAM EDECEKLER

Muhtasar beyannamelerini  üçer aylık dönemler halinde vermekle birlikte yanında işçi çalıştırmayan mükellefler ise yaptıkları ödemeleri veya tahakkuk ettirdikleri karlar ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile önceden olduğu gibi ÜÇER AYLIK  dönemler halinde Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının 23. günü akşamına kadar vermeye devam edeceklerdir.

BEYAN SÜRESİ VE ÖDEME

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan edilen vergi kesintileri ile sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgileri için ayrı ayrı tahakkuk fişleri düzenlenecektir.

Beyannameleri eskiden olduğu gibi ilgili ayı takip eden ayın 23 günü saat 23,59 a kadar gönderecek ve hesaplanan vergi ve sigorta primleri, beyannamenin verildiği ayın 26. gününe kadar ödeyeceklerdir.

Vergi Numarası İle SGK Sicil Numarasının Eşleştirilmesi

Genel Tebliğin Geçici 1.  Madde  belirtilen hükümlere göre ;

Muhtasar beyanname verme yükümlülüğü bulunan ve aynı zamanda aylık prim ve hizmet belgesi veren mükelleflere /işverenlere vergi kimlik numaraları ile kurum iş yeri sicil numaralarının eşleştirilmesi amacıyla bir defaya mahsus olmak üzere bu Tebliğ ekinde yer alan Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İş yeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirimi (Ek-8) elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirilmiştir.

Vergi Numarası İle SGK Sicil Numarasının Eşleştirilmesi ile ilgili Bildirim, doldurularak 31/03/2017 tarihine kadar https://intvrg.gib.gov.tr/ adresinden gönderilecektir.

NOT: Vergi Numarası İle SGK Sicil Numarasının Eşleştirilmesi Konusu ile ilgili sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here