Ücretten Kesme Cezası

0
296
İşçinin Verdiği Zararın Maaşından Kesilmesi
İşçinin Verdiği Zararın Maaşından Kesilmesi

Ücretten Kesme Cezası İş Kanunu 38. maddesinde düzenlenmiştir.

Ücretten Kesme Cezası

İş Kanunu madde 38’e göre; ” İşveren toplu sözleşme veya iş sözleşmelerinde gösterilmiş olan sebepler dışında işçiye ücret kesme cezası veremez.

İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye derhal sebepleriyle beraber bildirilmesi gerekir. İşçi ücretlerinden bu yolda yapılacak kesintiler bir ayda iki gündelikten veya parça başına yahut yapılan iş miktarına göre verilen ücretlerde işçinin iki günlük kazancından fazla olamaz.

Bu paralar işçilerin eğitimi ve sosyal hizmetleri için kullanılıp harcanmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hesabına Bakanlıkça belirtilecek Türkiye’de kurulu bulunan ve mevduat kabul etme yetkisini haiz bankalardan birine, kesildiği tarihten itibaren bir ay içinde yatırılır. Her işveren iş yerinde bu paraların ayrı bir hesabını tutmaya mecburdur. Birikmiş bulunan ceza paralarının nerelere ve ne kadar verileceği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının başkanlık edeceği ve işçi temsilcilerinin de katılacağı bir kurul tarafından karara bağlanır. Bu kurulun kimlerden teşekkül edeceği, nasıl ve hangi esaslara göre çalışacağı çıkarılacak bir yönetmelikte gösterilir” denilmiştir.

İşçiden Savunma Alınması

İşçiden ücret kesme cezasını gerektiren fiili ile ilgili savunma alınması gerekmektedir. Ancak savunma alınmadan verilen disiplin cezaları da haksız sayılmamaktadır.

Cezanın İşçiye Bildirilmesi

İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye derhal sebepleriyle beraber bildirilmesi gerekir. İşverene yapmış olduğu itirazları başarısızlığa uğrayan işçi uyuşmazlığı mahkemeye götürebilir.

Yasaya Aykırı Olarak Ücret Kesme Cezası Verilmesi

4857 sayılı İş Kanunu 102. maddesinden “… İşçi ücretlerinden 38’inci maddeye aykırı olarak ücret kesme cezası veren veya yaptığı ücret kesintisinin sebebini ve hesabını bildirmeyen işveren veya işveren vekiline 606,00 TL idari para cezası verilir” denmiştir.

NOT: Ücretten Kesme Cezası konusu ile ilgili sorularınız için bizimle iletişime geçebilir ya da bu sayfanın yorum kısmına sorularınızı sorabilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here