Sgk Para Cezalarında İndirim

0
298
Prim Teşviki
Prim Teşviki

6270 sayılı Kanunla Sosyal Güvenlik Kurumu idari para cezalarında yapılacak indirim belirlenmiştir. Bu kanun ile birlikte 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 102. maddesine bir madde daha eklenmiştir.

Sgk Para Cezalarında İndirim

Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, bildirgenin veya belgenin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 (otuz) gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 (on beş) gün içinde ödenmesi halinde, bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (g), (h) ve (j) bentlerinde öngörülen cezalar dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanır.

Yapılan bu değişiklikliğe istinaden söz konusu fıkra kapsamına, yasal süresi geçirildikten sonra 30 (otuz) gün içinde kendiliğinden verilen

  • İş yeri bildirgesi
  • İşe giriş bildirgesi
  • İşten ayrılış bildirgesi girmektedir.

AYRICA, idari para cezalarının tebliğ tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde Kuruma itiraz edilmeden ve mahkemeye başvurmadan ödenecek olması halinde bunun 3/4’ü tahsil edilir.

ÖRNEK: 01.01.2017 tarihinde fiilen işe giren kişinin işe giriş bildirgesinin işveren tarafından kendiliğinden 19.01.2017 tarihinde verilmiş olduğunu var sayalım. Söz konusu belgenin 30 gün içinde verilmiş olmasından dolayı para cezası 1777,5 TL olarak çıkarılacaktır.

Ancak, 15 (on beş) gün içinde ödenmesi halinde 1777,5 * 1/4= 444,37 TL olacaktır.

Bu tutara %25 (yirmi beş) peşin ödeme indirimi de uygulandığında 444,37 * 3/4= 333,28 TL olarak uygulanacaktır.

Ancak, 15 (on beş) gün içinde ödenmemesi halinde  söz konusu idari para cezası 1777,5 TL olarak uygulanacaktır.

Bahsi geçen belgelerin 30 (otuz) gün geçtikten sonra kendiliğinden verilmesi durumunda ise, 15 (on beş) gün içinde ödenirse sadece peşin ödeme indirimi uygulanır.

NOT: Konu ile ilgili sorularınız için bizimle iletişime geçebilir ya da sayfanın yorum kısmına sorularınızı sorabilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here