Resmi Tatilde ve Pazartesi İşe Girenlerin İşe Giriş Bildirgesi

2
660
Resmi Tatilde ve Pazartesi İşe Girenlerin İşe Giriş Bildirgesi
Resmi Tatilde ve Pazartesi İşe Girenlerin İşe Giriş Bildirgesi

Resmi Tatilde ve Pazartesi İşe Girenlerin İşe Giriş Bildirgesi ne zaman verilir sorusu Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili genelgesinde düzenlenmiştir.

5510 sayılı Kanuna göre, sigortalı işe giriş bildirgelerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna en geç sigortalının çalışmaya başladığı tarihin bir gün öncesinde verilmesi gerekmektedir. Bu hüküm doğrultusunda 06.12.2016 Salı günü işe başlayacak olan bir işçiye ait işe giriş bildirgesi, en geç 05.12.2016 tarihinde SGK’ya verilecektir.

Ancak, bu yazımızda işe giriş bildirgesinin yukarıda bahsettiğimiz süre koşuluna bağlı kalmadan yasal süresi dışında verilebilecek durumları, yani pazar günü işe girenlerin, resmi tatilde işe girenlerin ya da pazartesi günü işe girenlerin işe giriş bildirgelerini ne zaman verebileceğini anlatmaya çalışacağız.

Resmi Tatilde ve Pazartesi İşe Girenlerin İşe Giriş Bildirgesi

Kanunun 8. maddesinde öngörülen sigortalı işe giriş bildirgesini Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenler veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde, anılan ortamda göndermeyenler veya Kanunda belirtilen süre içinde Kuruma vermeyenler hakkında Kanunun 102. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi gereğince her bir sigortalı için asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacaktır.
Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmesi gereken yasal sürenin son gününün resmi tatile
rastlaması halinde bildirge, resmi tatili izleyen ilk iş günü içinde Kuruma verildiği takdirde süresi içinde verilmiş sayılacaktır.

ÖRNEK1: 6/4/2009 tarihinde Kanun kapsamına alınmış işyerinde, 16/4/2009 ila 16/5/2009 tarihleri arasında çalışmaya başlayan sigortalılara ilişkin sigortalı işe giriş
bildirgelerinin 16/5/2009 tarihinin Cumartesi gününe rastlaması nedeniyle 18/5/2009 Pazartesi günü Kuruma verilmesi halinde söz konusu bildirgeler süresi içinde verilmiş sayılacaktır.

ÖRNEK2: 1/6/2009 Pazar günü çalışmaya başlayan sigortalıya ilişkin sigortalı işe giriş bildirgesinin, 20/6/2009 tarihinin Cumartesi gününe rastlaması nedeniyle 22/6/2009 Pazartesi günü Kuruma verilmesi halinde bildirge süresi içinde verilmiş sayılacaktır.

ÖRNEK3: 20/7/2009 Pazartesi günü çalışmaya başlayan sigortalıya ilişkin sigortalı işe giriş bildirgesinin, 19/7/2009 tarihinin Pazar gününe rastlaması nedeniyle 20/7/2009 Pazartesi günü Kuruma verilmesi halinde bildirge süresi içinde verilmiş sayılacaktır.

Örneklerden de anlaşıldığı gibi,

Cumartesi Günü İşe Başlayan Sigortalılar

Cumartesi günü  işe başlayan sigortalılara ait işe giriş bildirgelerinin;

-En geç cuma günü saat 23:59’a kadar.

Pazar Günü İşe Başlayan Sigortalılar

Pazar günü  işe başlayan sigortalılara ait işe giriş bildirgeleri; en geç pazartesi günü saat 23:59’a kadar verilmesi gerekir.

Pazartesi Günü İşe Başlayan Sigortalılar

Pazartesi günü işe başlayan sigortalılara ait işe giriş bildirgeleri, en geç pazartesi günü saat 23:59’a kadar verilmesi gerekir.

Resmi Tatillerde İşe Başlayan Sigortalılar

Örneğin; 1 Mayıs’ta işe başlayan sigortalılara ait işe giriş bildirgesi, en geç takip eden ilk iş gününde saat 23:59’a kadar verilmelidir.

NOT:Konu ile ilgili sorularınız için bizimle iletişime geçebilir ya da sayfanın yorum kısmına sorularınızı sorabilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here