Raporlu İşçilerin SGK Bildirimi Nasıl Yapılır

1
321
hesaplama
hesaplama

Raporlu İşçilerin SGK Bildirimi Nasıl Yapılır sorusunun cevabı Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili genelgelerinde açıklanmıştır.

Raporlu İşçilerin SGK Bildirimi Nasıl Yapılır

Bildirimin, http://www.sgk.gov.tr internet adresinde “İŞVEREN” menüsü, “Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi”, “Kullanıcı Şifre Ekranı”, “Çalışılmadığına Dair Bildirim İşlemleri”, “Giriş” bölümünde yer alan bilgiler kaydedilmek suretiyle işverenler tarafından sigortalıların hak ettikleri istirahat süresinin bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait aylık prim hizmet belgesinin verileceği son gün mesai bitimine kadar elektronik ortamda Kuruma gönderilmesi zorunludur.

Aylık prim hizmet belgesinde eksik gün nedeni olarak 01 koduyla bildirilen sigortalılar için bu bildirim çalışılmadığına dair bildirim yerine geçer.

Raporlu Sürelerde İşverenlerince Ücret Ödenmesi Halinde

Aylık prim hizmet belgesinde eksik gün nedeni “01-İstirahat” olarak Kuruma bildirilmeyen ve işverence atıfet kabilinden primleri yatırılan yani raporlu olunan günlerin ücreti kesilmeyen sigortalılara ilişkin çalışılmadığına dair bildirimin Aylık Prim Hizmet Belgesi’nde eksik günlerin nedeni için oluşturulan “01-İstirahat” paneline ek olarak ayrı bir sütun oluşturulmuştur.

Bu sütun başlığında “prim bildirilen sigortalı, istirahatli olduğu sürelerde, işyerinde çalışmamıştır” ifadesi yer almaktadır. Anılan sütunda, ilgili ayda raporlu olan fakat raporlu olduğu dönemde prime esas kazançları ve ikramiyeleri işverenleri tarafından Kuruma bildirilenler ile eksik gün nedeni “12 Birden fazla” bildirilen sigortalıların istirahat döneminde iş yerinde “çalışmadıklarının” kazanç ve ikramiyelerin Kuruma bildirileceği son tarih olan ayın 23’ünde saat 23;59’a kadar belirtilen sütun altında yer alan kutucukların işaretlenerek bildirilmesi gerekmektedir.

Raporlu Sürelerde İşverenlerince Ücret Ödenmemesi Halinde

Sigortalıların istirahatli oldukları sürelere ilişkin ücret ödenmemesi ve eksik gün nedeni olarak da 01-İstirahat seçeneğinin tercih edilmesi halinde,. Sigortalının istirahat süresi içinde çalışmadığı kabul edilmekte ve bu bildirim çalışılmadığına dair bildirim yerine geçmektedir.

Dolayısıyla istirahatli olunan sürelere ilişkin olarak işverenlerince ücret ödenmediği durumlarda 01-İstirahat seçeneği işaretlenerek aylık prim ve hizmet belgesi onaylandığı takdirde, başkaca bir işlem yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

ÖRNEK:

Özel sektör sigortalısı için 20/03/2013 tarihinde başlayan 10/04/2013 tarihinde sona eren bir sağlık kurulu raporu için, çalışılmadığına dair bildirim yerine geçecek olan eksik gün nedeni bildiriminin, istirahatin 10/4/2013 tarihinde sona ermesi nedeniyle, Nisan 2013 aylık prim hizmet belgesinin Kuruma verileceği son tarih olan 23/5/2013 tarihi saat 23:59’a kadar yapılması gerekecektir.

Birden fazla aya sarkan istirahat raporlarında, yalnızca istirahatin bittiği tarihin içinde bulunduğu aya ait APHB’de 01 (istirahat) eksik gün nedeninin bildirilmesi halinde çalışılmadığına dair bildirim yapılmış olacaktır.

Çalışılmadığına dair bildirim bakımından, rapor süresini kapsayan diğer aylar için ayrıca 01 (istirahat) eksik gün nedeni bildiriminin yapılıp yapılmadığına bakılmayacaktır.

Bununla beraber istirahatin başladığı ilk ayda veya istirahatin devam ettiği diğer aylarda 01 (istirahat) eksik gün nedeninin bulunması. Fakat istirahatin bittiği aya ait APHB’de 01 (istirahat) eksik gün nedeninin bulunmaması durumunda bildirim yapılmamış sayılacaktır. İstirahatin bittiği tarihin içinde bulunduğu aya ait APHB’de “istirahat süresinde çalışmamıştır” kutucuğu işaretlenecek veya çalışılmadığına dair bildirim ekranından bildirim yapılacaktır. Bu şekilde de bildirim yapılmaması durumunda idari para cezası uygulanacaktır.

İstirahat raporları yukarıda anlatılan şekilde bildirilmezse idari para cezası var mıdır?

Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi Hakkında İdari Para Cezası Uygulamaları başka bir yazının konusudur.

NOT: Raporlu İşçilerin SGK Bildirimi Nasıl Yapılır konusu ile ilgili sorularınız için bizimle iletişime geçebilir ya da sayfanın yorum kısmına sorularınızı sorabilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here