Rapor Parası-Geçici İş Göremezlik Ödeneği Nedir

1
395
Tüp Bebek Tedavisinden Yararlanma Şartları Nelerdir
Tüp Bebek Tedavisinden Yararlanma Şartları Nelerdir

Rapor Parası-Geçici İş Göremezlik Ödeneği Nedir sorusunun cevabı 5510 sayılı Kanunun 18. maddesinde verilmiştir.

Rapor Parası-Geçici İş Göremezlik Ödeneği Nedir?

İş kazası-meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde çalışma gücünün geçici olarak kaybedilmesi durumlarında Kurumca yetki tanınan hekim veya sağlık kurullarından alınan istirahat raporlarına istinaden ödenen tutardır.

Rapor Parası Çeşitleri Nelerdir?

Rapor parası kendi arasında 3 farklı nedene bağlı olarak ödenmektedir. Bu nedenle rapor parası alabilmek için 3 farklı gruptan birine dâhil olmak şarttır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre rapor parası alabilmek için bulunması gereken durumlar şunlardır;

  • İş kazası geçirmiş olmak veya yapmış olduğu işten dolayı meslek hastalığına yakalanmış olmak durumunda ödenecek olan rapor parası
  • Hastalığa bağlı olarak çalışan sigortalı rapor aldıysa, raporda yer alan tarihten doksan gün öncesinden itibaren SSK primi ödenmiş olmalıdır.
  • Üçüncü rapor parası alma şartı ise kadınlar için geçerli bir durumdur. Sigorta kapsamında herhangi bir iş yerinde çalışmakta olan kadınların doğum yapması durumunda 16 haftalık rapor parası ödemesi yapılır.
    Çoğul gebelik durumu söz konusu ise bu hafta 10 haftaya düşmektedir.

 Rapor Parası Hak Etmenin Şartları Nelerdir?

  • İş kazası, meslek hastalığı, hastalık veya analık hallerinden biri nedeniyle geçici iş göremezliğe uğranılması gereklidir.
  • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetki verilmiş hekim ve sağlık kurullarından sağlık raporu alınması gerekmektedir.
  • Bağkur’lulara geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için prim borçlarının olmaması ve yatarak tedavi görmeleri nedeniyle geçici iş göremezliğe uğramaları gerekmektedir. Ancak bu kişilere doğum öncesi ve sonrası süreler için yapılacak ödemeler sırasında yatarak tedavi görme şartı aranmamaktadır.
  • 5510 sayılı Kanun’un 4. maddesi birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı bulunanlar ile haklarında bazı sigorta kolları uygulanabilen sigortalıların Hastalık nedeniyle geçici iş göremezlik ödeneği alabilmeleri için iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az 90 gün primi bildirilmiş olması gerekmektedir.

NOT: Konu ile ilgili sorularınız için bizimle iletişime geçebilir ya da sayfanın yorum kısmına sorularınızı sorabilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here