Puantaj Usulü Çalışanlar GSS Primi Öder Mi

1
341
Puantaj Usulü Çalışanlar GSS Primi Öder Mi
Puantaj Usulü Çalışanlar GSS Primi Öder Mi

Puantaj Usulü Çalışanlar GSS Primi Öder Mi sorusu çalışanlar tarafından sıkça sorulan sorulardan biridir. 6745 sayılı Kanun ile getirilen değişiklik ve SGK’nın bu konu hakkındaki genelgesi bu sorulara cevap niteliğinde olmuştur. Biz de bu yazımızda Puantaj usulü çalışanların GSS primi ödeyip ödemeyeceğini anlatmaya çalışacağız.

Puantaj Usulü Çalışanlar GSS Primi Öder Mi

6745 sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklik Öncesi

Kanunun 88. maddesinin 4. fıkrasında “4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olmakla birlikte, 4857 sayılı Kanunun 13 ve 14. maddelerine göre kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile bu Kanuna göre ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalışan sigortalıların eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerinin 30 güne tamamlanmasının zorunlu olduğu, bu durumda olan sigortalıların eksik günlerine ilişkin genel sağlık sigortası primlerini, 60. maddenin 1.fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi veya (g) bendi kapsamında ödeyeceğine” ilişkin hüküm bulunmaktadır.

Bu hükme göre;

  • Part Time Çalışanlar
  • Çağrı Üzerine Çalışanlar
  • Ev Hizmetlerinnde 30 Günden Az Çalışanlar

Eksik günlerini GSS primi ödeyerek tamamlamadır. Dikkat edilirse bu maddelerde, Puantaj usulü çalışanlar bulunmamaktadır. Yani düzenlemeden önce Puantaj usulü çalışanlar eksik günlerini tamamlamak zorunda değillerdi.

6745 sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklik Sonrası

6745 sayılı Kanun ile “3. maddenin 3. fıkrası kapsamına girenler hariç olmak üzere; 4. maddenin 1. fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olmakla birlikte, 4857 sayılı Kanunun 13. ve 14. maddelerine göre kısmî süreli veya çağrı üzerine çalışanlar, ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışıp çalıştığı saat karşılığında ücret alanlar ile bu Kanunun ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına tabi olanlardan ay içerisinde yirmi gün ve daha az çalışanlar için eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerinin otuz güne tamamlanması zorunludur.” şeklinde değiştirilmiştir.

Bu hükme göre;

  • Part Time Çalışanlar
  • Çağrı Üzerine Çalışanlar
  • Ev Hizmetlerinnde 30 Günden Az Çalışanlar
  • Puantaj Usulü Çalışanlar

Eksik günlerini GSS Primi ödeyerek tamamlamalıdır. Dikkat edilirse, bu madde ile ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışıp çalıştığı saat karşılığında ücret alanlar yani Puantaj Usulü çalışanlar de eksik günlerinde GSS Primi ödemelidir.

ANCAK;

Anılan düzenleme gereğince, 1/10/2016 tarihinden itibaren SSK’lı olup, “06- Kısmi istihdam”, “7- Puantaj” veya “17- Ev hizmetlerinde 30 günden eksik çalışma” eksik gün seçeneği ile bildirilenler, 20 günden fazla (20 gün dahil değil) sigortalı çalışanların eksik günlerine ait GSS primlerini 30 güne tamamlama zorunluluğu bulunmamaktadır.

Bakmakla Yükümlü Olunanlar Eksik Günleri Olsa Bile GSS Primi Ödemez

6745 sayılı Kanunla eklenen madde ile “4857 sayılı Kanunun 13. ve 14. maddelerine göre kısmî süreli veya çağrı üzerine çalışanlar, ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışıp, çalıştığı saat karşılığında ücret alanlar ve bu Kanunun ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına tabi olarak çalışanlardan ay içerisinde otuz günden eksik prim ödeme gün sayısı bulunanlar, sigortalı çalışmama şartı hariç birinci fıkranın (10) numaralı bendinde yer verilen diğer şartları haiz olmaları kaydıyla 30 günden eksik günleri için genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayılır. ” hükmü düzenlenmiştir.

Bu hükme göre; sigortalılar part time, puantaj ya da çağrı süreli çalışıp çalışılmadığına bakılmaksızın eğer bakmakla yükümlü olunan kişi ise yani zaten babasından eşinden ya da çocuğundan dolayı sağlıktan yararlanıyorsa, eksik günler için GSS Primi ödemeyecek ve sağlıktan yararlanmaya devam edecektir.

NOT: Puantaj Usulü Çalışanlar GSS Primi Öder Mi konusu ile ilgili sorularınız için bizimle iletişime geçebilir ya da sayfanın yorum kısmına sorularınızı sorabilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here