Ölen Kişinin Primleri SGK’dan Geri Alınır Mı

0
545
Ölen Kişinin Primleri SGK'dan Geri Alınır Mı
Ölen Kişinin Primleri SGK'dan Geri Alınır Mı

5510 sayılı Kanunun 36. maddesinde ölüme bağlı toptan ödeme ve İhyanın nasıl hesap edileceği ve toptan ödeme ödeme alınarak tasfiye edilen hizmetlerin hangi şartlarda tekrar ihya edileceği hususu yani ‘Ölen Kişinin Primleri SGK’dan Geri Alınır Mı?’ sorusunun cevabı düzenlenmiştir.

Ölüm toptan ödemesi, ölüm aylığı bağlanmasında ölen sigortalıya ilişkin koşulların yerine gelmemesi halinde yapılır. Hak sahiplerine ilişkin yerine gelmeyen bir şart, ilerde yerine gelme ihtimali bulunduğundan hak sahiplerine ilişkin koşullara bakılmaz.

Yani, ölüm aylığı bağlanma şartı SSK kapsamında olanlar için 5 yıl+900 gün, Bağ-Kur kapsamında ve devlet memurları olanlar için ise 1800 gündür. Ölen kişinin ölmeden önce bu sürelerden daha az prim günü varsa hak sahipleri bu primlerin bir kısmını toptan ödeme kapsamında geri alabilir.

Ölen Kişinin Primleri SGK’dan Geri Alınır Mı

Toptan Ödemeyi Kimler Alabilir?

Buna göre, sigortalıya ait primleri toptan ödeme olarak geri alacak olan;

  • Eşin; evli olmaması, evlenmiş olmakla birlikte sondan boşanmış olması veya sonraki evliliklerinden sonra yeniden dul kalması,
  • Çocukların; yurt içinde ve yurt dışında sigortalı olarak çalışmaması, kendi çalışmalarından dolayı SGK’dan gelir aylık almaması,

Ayrıca, 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmaması, veya en az % 60 oranında malul olması, kız çocuklarının ise yaşları ne olursa olsun evli olmaması, evli olmakla beraber sonradan boşanmış veya dul kalmış olması,

  • Anne ve babanın ise, hak sahibi eş ve çocuklardan artan hisse bulunması şartıyla gelirinin asgari ücretin net tutarından az olması. Ayrıca (diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere) gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması, şarttır.

Primlerin Ne Kadarlık Kısmı Geri Alınabilir?

SSK ve Bağ-Kur sigortalılığı ile 01.10.2008 tarihinden sonra ilk defa devlet memuru kapsamında çalışmaya başlayanlardan, ölen sigortalının hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanamaması durumunda ölüm tarihi esas alınmak suretiyle;

  • SSK’lılara ve Devlet memurlarının kendi adlarına bildirilen işçi ve işveren payı dahil malullük,yaşlılık ve ölüm pirimi tutarları, (%20)
  • Bağ-Kurlular ise kendi ödedikleri malullük yaşlılık ve ölüm primi tutarları,

primin ait olduğu yıldan itibaren yazılı istek tarihine kadar geçen yılları için her yılın güncelleme katsayısı ile güncellenen tutarı toptan ödeme şeklinde ödenir.

Ancak, işsizlik sigortası primi kısa vadeli sigorta kolları primi ile genel sağlık Sigortası primi toptan ödeme olarak verilmez.

ÖRNEK: Mehmet ALKIŞ isimli sigortalının babası 27.03.2014 tarihinde vefat etmiştir. Ölüm tarihinde ölüm aylığı bağlanma şartlarını yerine getirmediği için geride kalan hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanamadığından ölüm toptan ödemesi yapılmıştır. Ancak hak sahiplerinin araştırması üzerine sigortalının başka çalışmaları olduğu Hizmet Tespit Davası açılarak tespit edildiğinden 500 gün daha hizmet kazanmıştır. Bunun üzerine tasfiye edilen hizmetlerin tekrar ihya edilmesiyle birlikte toplanan hizmet süreleri ile birlikte hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilecektir.

NOT: Konu ile ilgili sorularınız için bizimle iletişime geçebilir ya da sayfanın yorum kısmına sorularınızı sorabilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here