İşverenin Haklı Nedenle Fesih Hakkı

5
444
Haklı Nedenle Fesih Hakkı
Haklı Nedenle Fesih Hakkı

İşverenin Haklı Nedenle Fesih Hakkı İş Kanununda işçi ve işveren açısından ayrı maddelerde düzenlenmiştir. İş sözleşmesinin feshini haklı kılan sebepler, sağlık sebepleri ile ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri ile zorlayıcı sebep ayrımı yapılarak düzenlenmiştir.

İş sözleşmesini fesih hakkı veren haklı sebepler iş kanununda sayılanlarla sınırlı değildir. Örneğin,işçinin kanun dışı greve katılması işveren açısından; kanun dışı lokavtsa işçi açısından iş sözleşmesinin feshini gerektiren haklı sebeptir.

İşverenin Haklı Nedenle Fesih Hakkı

SAĞLIK SEBEPLERİ

İşçinin kusuru ile hastalığa yakalanması veya engelli hale gelmesi: İşçinin kendi kastından veya içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa yakalanması veya engelli hale gelmesi durumunda bu sebeple doğacak devamsızlığının ardı ardına 3 iş günü veya bir ayda 5 iş gününden fazla sürmesi fesih sebebi olarak düzenlenmiştir.

İşçinin kusuru olmaksızın hastalık veya kazaya uğraması, gebelik ve doğum nedeniyle devamsızlık da bulunması: Bu durumlarda işverenin iş sözleşmesini fesih hakkı işçinin işyerindeki çalışma süresine göre ihbar sürelerini 6 hafta aşmasından sonra doğar. Örneğin, 5 yıllık hizmet süresi olan bir işçinin kusurundan yükletilmeyen hastalığı nedeniyle işveren 14 hafta sonra fesih hakkına sahip olur

Belirtilen süreler dolmuş olmasına rağmen işveren fesih hakkını kullanmamış ve işçi iyileşerek işe başlamış ise artık işveren fesih hakkını kullanamaz

İşçinin tedavi edilemeyecek hastalığa tutulması: İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu, işyerinde çalışmasını sakınca bulunduğunun sağlık kurulunca saptanması durumunda işveren işçinin iş sözleşmesi feshedebilir. Bu durumda hastalığın ortaya çıkmasında işinin kusurunun bulunup bulunmamasının önemi yoktur.

AHLAK VE İYİ NİYET KURALLARINA AYKIRI HALLER

İşçinin işverenin yanıltması: Örneğin mühendis olduğunu iddia ederek sahte belge ile işe giren bir işçinin iş sözleşmesi, işveren durumu öğrendikten sonra feshedebilir.

İşçinin namus ve şerefi dokunacak davranışlarda bulunması: Örneğin, işçinin resmi makamlara işyerinde kaçak veya yasak hammadde kullanıldığını ilişkin gerçeği yansıtmayan dilekçeler göndermesi bir fesih sebebidir

İşçinin bir başka işçiye cinsel taciz de bulunması: Cinsel tacizin iş yeri dışında ya da çalışma süresinden sonra gerçekleşmesi işverenin fesih hakkını ortadan kaldırmaz

İşçinin Sataşması :İşçinin işverene yahut ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması halinde işveren iş sözleşmesini derhal feshedebilir

İşçinin içki veya uyuşturucu madde kullanma yasağına aykırı davranması:

İşçinin doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışta bulunması: Banka çalışanının müşteri hesaplarından kendi hesabına para aktarması bu tür davranışlara örnek gösterilebilir

İşçinin iş yerinde suç işlemesi: İşçinin iş yerinde yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenen adi bir suç işlemesi halinde işveren iş sözleşmesini fesih yoluyla sona erdirebilir.

İşçinin devamsızlıkta bulunması:  İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı sebebe dayanmaksızın arda ardına 2 iş günü. 1 ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü. 1 ayda 3 iş günü işine devam etmemesi bir fesih sebebidir. Devamsızlığın haklı nedenle dayanıp dayanmadığı iyi niyet kurallarına göre her olayda olayın özellikleri göz önünde tutularak araştırılmalıdır

İşçinin görevini yapmakta ısrar etmesi: İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığında yapmamakta ısrar etmesi halinde işveren iş sözleşmesini feshedebilir. Bahsi geçen hatırlatma kavramı işçinin görevini yapmasına ilişkin bir uyarıdır. İşçiye görevini hatırlattığını işveren ispat etmelidir. Bu nedenle işverenin işçiye görevlerini yazılı olarak anlatmasına yarar vardır

İşçinin iş güvenliğini tehlikeye düşünmesi ve zarara neden olması: İşinin kendi isteği veya savsaklaması yüzünden iş yerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri 30 günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması halinde işveren iş sözleşmesini feshetme hakkına sahip olur

ZORLAYICI SEBEPLER

İşçiyi işyerinde 1 haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması işverene iş sözleşmesini bildirimsiz fesih etme imkanı verir

İş yerinde işçi 1 haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan bir zorlayıcı sebebin ortaya çıkması halinde işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir.

GÖZ ALTINA ALINMA VE TUTUKLULUK

Kişinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın ihbar süresini aşması işverene iş sözleşmesini fesih hakkı verir. Örneğin, 5 yıllık bir hizmet süresi olan bir işçinin tutukluluğunun 8 haftayı aşması halinde işveren fesih hakkını kullanabilir. Bunun için işçinin suçu iş yerinde işlemiş olması gerekmez.

NOT: İşverenin Haklı Nedenle Fesih Hakkı ile ilgili sorularınız için bizimle iletişime geçebilir ya da sayfanın yorum kısmına sorularınızı sorabilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here