İşsizlik Maaşı Alırken Çalışmaya Başlayanlara Teşvik

0
417
İşsizlik Maaşı Alırken Çalışmaya Başlayanlara Teşvik
İşsizlik Maaşı Alırken Çalışmaya Başlayanlara Teşvik

İşsizlik Maaşı Alırken Çalışmaya Başlayanlara Teşvik uygulaması 4447 sayılı Kanunun 50. maddesinde düzenlenmiştir. Uygulamanın başlama tarihi 01.10.2009 tarihidir. Teşvik uygulamasının finansmanı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

İşsizlik Maaşı Alırken Çalışmaya Başlayanlara Teşvik Şartları

Sigortalı Açısından:

 • 01.10.2009 veya sonraki bir tarihte işe alınması
 • İşe giriş tarihi itibariyle işsizlik ödeneği almaya hak kazanması
 • Fiilen çalışması

İş Yeri Açısında:

 • 5335 sayılı Kanunun 30. maddesi kapsamında olmaması ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve bu Kanundan istisna olan alımlar ile uluslararası anlaşma hükünlerine istinaden yapılan hizmet alımları ve yapım işlerini yürütülen iş yeri olmaması
 • Sigortalının işe alındığı tarihten öncek aydan başlanarak son 6 aylık döneminde aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olması
 • İşsizlik ödeneği almakta olan sigortalının işsizlik ödeneği almaya hak kazanmadan önce son çalıştığı iş yeri haricinde bir iş yerinde işe başlamış olması
 • Aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süre içinde verilmesi
 • Sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden kısmı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine isabet eden kısmını yasal süresi içinde ödenmesi

şartlarının birlikte gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

Teşvik Kapsamında Sağlanan Destek

Prime esas kazanç alt sınırı üzerinden tahakkuk eden işçi ve işveren sigorta primlerinin tamamı ile kısa vadeli sigorta prim tutarlarının %1’i işsizlik sigortası fonundan karşılanacaktır.

Buna göre işsizlik fonundan karşılanacak tutar

 • Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim tutarının %1’i
 • MYÖ sigortası prim tutarının tamamı %20
 • Genel Sağlık Sigortası prim tutarının tamamı %12,5

olmak üzere toplam % 33,5 olacaktır.

ÖRNEK: Prime esas kazanç alt sınırının 1777,5 TL olduğu düşünüldüğünde,

İşsizlik Sigortası fonundan karşılanacak olan tutar: 595,46 TL

NOT: Teşviklerden Yararlanamadığınızı Düşünüyorsanız, Teşvik Yönetim Sistemimiz ile Personel Maliyetlerini En Aza İndirgeyerek Yararlanmanız Gereken Teşviklerden Usulunce ve Kesin Sonuçla Yararlanmak İçin Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here