İşe Giriş Bildirgesi En Geç Ne Zaman Verilir

2
266
Resmi Tatilde ve Pazartesi İşe Girenlerin İşe Giriş Bildirgesi
Resmi Tatilde ve Pazartesi İşe Girenlerin İşe Giriş Bildirgesi

İşe Giriş Bildirgesi En Geç Ne Zaman Verilir sorusu inşaat işlerinde çalışanlar, yabancı ülkelere sefer yapanlar, sözleşmeli çalışanlar, yeni açılan iş yerleri ve resmi tatillerde ve pazartesi günleri işe girenler için farklılık arz etmektedir. Biz de bu yazımızda işe giriş bildirgesinin hangi sektör çalışanları için ne zaman verilmesi gerektiğini anlatmaya çalışacağız.

İşe Giriş Bildirgesi En Geç Ne Zaman Verilir

Bilindiği gibi, 5510 sayılı Kanuna göre, sigortalı işe giriş bildirgelerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna en geç sigortalının çalışmaya başladığı tarihin bir gün öncesinde verilmesi gerekmektedir. Buna göre, 06.12.2016 Salı günü işe başlayacak olan bir işçiye ait işe giriş bildirgesi, en geç 05.12.2016 tarihinde SGK’ya verilecektir.

Resmi Tatillerde ve pazartesi günü işe giren işçilerin işe giriş bildirgelerinin ne zaman verilmesi gerektiğini önceki yazımızda belirtmiştik. İlgili yazıya ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

İşe Giriş Bildirgelerinde İstisna Halleri

a) İnşaat, balıkçılık ve tarım iş yerlerinde hizmet akdiyle işe başlatılacak sigortalılar için, en geç çalışmaya başlatıldığı gün,

b) Yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçlarına sefer esnasında işe alınan sigortalıların çalışmaya başladıkları tarihten itibaren bir aylık süre içerisinde.

Kuruma ilk defa iş yeri bildirgesi veren iş yerlerinde, sigortalı çalıştırılmaya başlanılan tarihten itibaren bir ay içinde işe alınacakların sigortalı işe giriş bildirgesinin en geç iş yerinin tescil tarihinden itibaren bir ay içinde verilmesi halinde,

c) Kamu idarelerince istihdam edilen işsizlik sigortasına tabi olmayan sözleşmeli personel ile kamu idarelerince yurt dışı görevde çalışmak üzere işe alınanların, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde,

ç) İlk iş yerindeki çalışmasına ait sigortalı işe giriş bildirgesi Kuruma verilerek, tescil işlemi yapılmış olan sigortalının, naklen ve hizmet akdi sona ermeden aynı işverenin aynı ya da başka ünitede tescil edilmiş diğer iş yerinde çalışmaya başlaması veya iş yerinin aynı il içinde başka bir ünitenin görev bölgesine nakledilmesi hâlinde yeni iş yeri numarası üzerinden yapılan sigortalı işe giriş bildirgesinin yasal süresi dışında,

d) Kanunda belirtilen sürede Kuruma bildirilme imkânı olmamakla birlikte;

1) Maliye Bakanlığı vizesine bağlı olarak kamu idarelerinde çalışacak sigortalılar için vize işleminin gerçekleştirildiğine ilişkin yazının, ilgili kamu idaresine intikal ettiği günü izleyen ikinci iş günü sonuna kadar,

2) Özelleştirme Kanununca özelleştirilen iş yerlerinden diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atanan sözleşmeli veya kapsam dışı personelin nakledildikleri kamu idarelerinde işe başladıkları tarihi takip eden ikinci iş günü sonuna kadar,

e) Yabancı uyruklu kişilerin; çalışma izin belgesindeki izin başlangıç tarihinden itibaren 45 gün içinde ya da çalışma izin belgesinin işverene tebliğ tarihi ile çalışma izin tarihinin farklı olması halinde çalışma izin belgesinin işverene tebliğ tarihinden itibaren 45 gün, 11/4/2014 tarihinden itibaren 30 gün içinde Kuruma yapılan bildirimler de süresinde yapılmış sayılır.

NOT: Konu ile ilgili sorularınız için bizimle iletişime geçebilir ya da sayfanın yorum kısmına sorularınızı sorabilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here