İş Yeri Bildirgesi Nedir

0
226
www.sorularlasgk.com
www.sorularlasgk.com

İş Yeri Bildirgesi Nedir, iş yeri bildirgesi ne zaman verilmelidir ve iş yeri bildirgesi nasıl verilir sorularını cevabını bu yazımızda anlatmaya çalışacağız.

İş Yeri Bildirgesi Nedir

  • İş yerinde, sigortalı çalıştıran, sigortalı çalıştırılan bir iş yerini devir alan işveren. Kanunun 11. maddesinde belirtilen sürelerde vermekle yükümlü olduğu iş yeri bildirgesini Kuruma e-sigorta ile göndermek zorundadır. İş yeri bildirgelerinin e-sigorta ile alınması sağlanıncaya kadar, Kanunun 11.maddesinde belirtilen sürelerde Kuruma elden verilir.
  • Aynı işverenin, birden fazla özel ya da ihale konusu iş alması, iş yeri kurması veya devir alması yahut kendisine intikal etmesi hâlinde her iş yeri için ayrı iş yeri bildirgesi düzenlenir.
  • Aynı işverenlere ait olup, aynı iş kolunda bulunan birden fazla kara veya deniz yahut hava ulaştırma araçlarına tek sicil numarası verilir.
  • Kanunun 90. maddesine göre ihale yoluyla yapılan işlerin konsorsiyum şeklinde üstlenilmesi hâlinde, konsorsiyumu oluşturan üstlenicilerin her birine müstakilen istihkak ödenmesi ve bu üstleniciler tarafından idareye ayrı ayrı teminat verilmiş olması kaydıyla üstlenicilerin her birine, verecekleri iş yeri bildirgelerine istinaden Kurumca ayrı ayrı sicil numarası verilebilir. İhale konusu işin iş ortaklığı şeklinde üstlenilmesi durumunda ise, iş yeri, iş ortaklığı adına ve tek iş yeri sicil numarası verilerek tescil edilir.
  • Şirketlerin kuruluş aşamasında sigortalı çalıştırmaya başlayacağı tarihi ve çalıştırılacak sigortalı sayısını ticaret sicil memurluklarına bildirmesi üzerine. Ticaret sicil memurluklarınca ilgili üniteye gönderilecek bu bildirime istinaden, iş yeri ünitece tescil edilir. Bu durumda şirketlerce ayrıca iş yeri bildirgesi düzenlenmez.
  • Esas işin ayrıntısı veya tamamlayıcısı niteliğinde olan ve sigortalıları birbirine karışmayan işlerin ayrı yürütüldüğü yerler de bağımsız işyeri sayılır.
  • Tek ihale ile birden fazla ünitenin görev alanına giren bir işin yapılması hâlinde, istihkaklarının bir ödenmesi. Teminatlarının tek olması şartıyla, işe ilk başlanılan yeri çevresine alan ünitece tek iş yeri sicil numarası verilebilir. Aynı anda birden fazla ünitenin görev alanlarında işe başlanılmasıyla, üniteden tek işyeri sicil numarası alınacağı işverenin talebine göre belirlenir. İşverence, ilgisi bulunan diğer ünitelere yazılı olarak bilgi verilir.
  • Aynı işveren tarafından yaptırılan ve birden fazla yapı ruhsatı bulunan özel nitelikteki bina inşaatı iş yerlerinde.Parsellerinin bitişik  olması ve sigortalıların birbirine karışması şartıyla inşaatların tek sicil numarasında yürütülmesine ünitece izin verilebilir.
  • Süresi içinde verilmeyip sonradan verilecek iş yeri bildirgesi, kağıt ortamında elden veya posta yoluyla Kuruma verilir.

NOT:İş Yeri Bildirgesi Nedir konusu ile ilgili sorularınız için bizimle iletişime geçebilir ya da sayfanın yorum kısmına sorularınızı sorabilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here