Eşit Davranma Zorunluluğu

1
397
Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi
Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi

Eşit Davranma Zorunluluğu 4857 sayılı Kanunun 5. maddesinde eşit davranma ilkesi başlığı altında düzenlenmiştir.

Eşit Davranma İlkesi Nedir

İş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik,siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamamasına Eşit Davranma İlkesi denilmektedir. Yani işveren işçiler arasında keyfi olarak bir ayrım yapamayacağı gibi, işçinin kadın ya da erkek, müslüman ya da gayri müslim olmasına göre maaşında veya ona karşı davranışlarında farklılık yapamaz.

Eşit Davranma Zorunluluğu Hangi Durumda Geçerli Değildir

Aşağıdaki şartların varlığı halinde işverenin Eşit Davranma Zorunluluğu vardır. Bunlar :

  • Esaslı nedenler olmaması
  • Biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmaması

işverenin Eşit Davranma Zorunluluğu Hangi Durumda Geçerlidir

İşveren, tam süreli çalışan işçi karşısında kısmî süreli çalışan işçiye, belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan işçiye farklı işlem yapamaz.

İşveren, bir işçiye, iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz.

Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz.

İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanması, daha düşük bir ücretin uygulanmasını haklı kılmaz.

Eşit Davranma İlkesine Aykırılık Halinde Tazminat

İş ilişkisinde veya sona ermesinde fıkra hükümlerine aykırı davranıldığında işçi, 4 aya kadar ücreti tutarındaki uygun bir tazminattan başka yoksun bırakıldığı haklarını da talep edebilir.

İspat Yükü İşçidedir

İşverenin fıkra hükümlerine aykırı davrandığını işçi ispat etmekle yükümlüdür. Ancak, işçi bir ihlalin varlığı ihtimalini güçlü bir biçimde gösteren bir durumu ortaya koyduğunda, işveren böyle bir ihlalin mevcut olmadığını ispat etmekle yükümlü olur.

İşçi Hangi Durumda Eşit Davranılmadığını İddia Edebilir

  • İşçilerin aynı işyerinde çalışması
  • İşçilerin aynı zaman diliminde çalışması
  • İşçilerin iş sözleşmesiyle çalışıyor olması

Eşit Davranmama Durumuna Örnekler

  • İşçilerin bazıları için servis hizmeti verilmesine rağmen servis hizmetinden faydalanamayan işçilere yol ücreti de verilmiyorsa işveren eşit işlem borcuna aykırı davranmış kabul edilir. (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2011/43670 K.)
  • Diğer işçilere zam uygulanmasına rağmen bazı işçilere zam yapılmaması işverenin eşit davranma borcuna aykırılık teşkil eder. (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2007/6150 K.)
  • İkramiye, prim konularında tam süreli işçi – kısmi süreli işçi ayrımı yapılamaz, böyle bir uygulama eşit davranma borcuna aykırılık teşkil eder.

İşverenin İşçilere Eşit Davranmaması Halinde İdari Para Cezası 

İşçilere eşit davranma ilkesine uyumayan işverene eşit davranmadığı her işçi için, 155 TL idari para cezası uygulanmaktadır.

İş Kanununa Göre Para Cezaları Nelerdir | Sorularla Sgk

NOT: Konu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmından sorabilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here