Eşi Türk Olan Yabancılar İçin Çalışma İzni Alınmalı Mı

1
290
Çalışma İzni Alması Gerekmeyen Yabancılar Kimlerdir
Çalışma İzni Alması Gerekmeyen Yabancılar Kimlerdir

Eşi Türk Olan Yabancılar İçin Çalışma İzni Alınmalı Mı sorusunun cevabı İstisnai çalışma izinleri başlığı altında düzenlenmiştir. Eşi Türk olan yabancılar istisnai çalışma izni kapsamında olup, çalışma izinlerine başvurulurken yapılan değerlendirmeler de kolaylık sağlanmaktadır. Biz de bu yazımızda Eşi Türk Olan Yabancılar İçin Çalışma İzni Alınmalı Mı sorusu eşliğinde diğer istisnai çalışma izni alabilecek diğer yabancıları anlatmaya çalışacağız.

İstisnai Çalışma İzni

Türkiye’nin taraf olduğu sözleşmelerde aksi hüküm olmadıkça. 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun kapsamında öngörülen sürelere bağlı kalınmaksızın izin verilebilir.

Çalışma izinleri, ulusal mevzuata aykırı davranmamak ve mesleki hizmetlere ilişkin mevzuata uymak kaydıyla, ilgili mercilerin görüşleri de dikkate alınmak suretiyle bu kapsamdaki yabancılara istisnai olarak verilebilir.

İstisnai çalışma izinleri, yabancı çalışanlara sadece kanunda öngörülen sürelere bağlı kalınmaması hususunda kolaylık sağlamaktadır. Diğer kriterler açısından ise her yabancı çalışma başvurusunda olduğu gibi. 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunlara tabidirler.

İstisnai çalışma izninden yararlanacak yabancılar aşağıda belirtildiği şekildedir.

Eşi Türk Olan Yabancılar İçin Çalışma İzni Alınmalı Mı

  • Türk Vatandaşı ile Evli Olanlar: Bir Türk vatandaşı ile evli olan ve eşiyle Türkiye’de evlilik birliği içinde yaşayan yabancıların çalışma izin başvurularında ikamete ilişkin süre koşulu aranmaz. En az üç yıl süreyle Türk vatandaşı ile evlilik birliği içinde yaşayan yabancıların başvurularında, yabancı istihdamını haklı kılacak gerekçeleri değerlendirirken, işin özel niteliğini gösterir bilgiler ile yabancının eğitim durumu, çalışacağı iş yerinin ulusal ekonomiye katkısı ve bu niteliklere uygun ücret düzeyi ile istihdam durumunu dikkate almaz. Ancak, evliliğin aile birliği kurmak amacıyla yapılmadığının tespit edilmesi halinde çalışma izin belgesi geçerliğini kaybeder.
  • Yerleşmiş Sayılan Yabancılar: Bir Türk vatandaşı ile olan evlilik birliği en az üç yıl sürdükten sonra sona ermiş olmakla birlikte. Türkiye’de yerleşmiş olan yabancıların çalışma izinleri, Türkiye’de kanuni olarak bulunmaları kaydıyla istisnai olarak verilebilir. Yerleşmiş yabancı kavramından, İçişleri Bakanlığının ikamet izinleri açısından bu kapsamda mütalaa ettiği kişiler anlaşılır.
  • Yerleşmiş Sayılan Yabancıların Çocukları: Bir Türk vatandaşı ile olan evlilik birliği en az üç yıl sürdükten sonra sona ermiş olmakla birlikte, Türkiye’de yerleşmiş olan yabancıların. Türk vatandaşı eşinden olan çocuklarının çalışma izinleri de, Türkiye’de kanuni olarak bulunmaları kaydıyla istisnai olarak verilebilir.
  • Türk Vatandaşlığını Kaybedenler: Türk Vatandaşlığı Kanununa göre seçme hakkını kullanarak Türk vatandaşlığını kaybeden yabancıların, çalışma izinleri istisnai verilebilir.
  • Rüşt Yaşını Doldurmadan Türkiye’ye Gelerek Eğitimini Türkiye’de Tamamlayanlar: Türkiye’de doğan veya kendi millî kanununa, vatansız ise Türk mevzuatına göre rüşt yaşını doldurmadan Türkiye’ye gelen ve Türkiye’de meslek okulu, yüksekokul veya üniversiteden mezun olan yabancıların çalışma izni talebinde bulunmaları halinde, çalışma izinleri istisnai olarak verilebilir.
  • Mülteci ve Sığınmacı Statüsünde Olanlar: Mülteci veya sığınmacı olarak kabul edilen yabancıların, çalışma izinleri istisnai olarak verilebilir. Bu kapsamda yapılan çalışma izni talepleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından İçişleri Bakanlığı’ndan alınacak görüş doğrultusunda sonuçlandırılır.
  • Avrupa Birliği Üyesi Ülke Vatandaşları ile Bunların Eş ve Çocukları: AB üyesi ülke vatandaşları ile bunların AB üyesi ülkelerin vatandaşı olmayan eş ve çocuklarının, çalışma izinleri istisnai olarak verilebilir.
  • Büyükelçilik, Konsolosluk ve Uluslararası Kuruluşların Türkiye’deki Temsilciliklerinde Görevlendirilenler ile Eş ve Çocukları: Yabancı devletlerin Türkiye’deki büyükelçiliklerinde, konsolosluklarında görevli personelin eş ve çocuklarının çalışma izinleri istisnai olarak verilebilir.
  • Bilimsel, Kültürel ve Sportif Amaçlarla Kısa Süreli Gelenler: Bilimsel ve kültürel faaliyetler amacıyla. 1 ayı aşan ve sportif faaliyetler amacıyla. 4 ayı aşan süre ile geçici olarak Türkiye’ye gelecek yabancıların, çalışma izinleri istisnai olarak verilebilir.
  • Kilit Personel Niteliğindeki Yabancılar:

NOT: Çalışma İzni Alımları İçin Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.

NOT: Eşi Türk Olan Yabancılar İçin Çalışma İzni Alınmalı Mı konusu ile ilgili sorularınız için bizimle iletişime geçebilir ya da sayfanın yorum kısmına sorularınızı sorabilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here