Engelli Çocukları Olan Kadınların Emekliliği

0
325
İstifa Edenler Kıdem Tazminatı Alabilir Mi
İstifa Edenler Kıdem Tazminatı Alabilir Mi

Engelli Çocukları Olan Kadınların Emekliliği hususu 5510 sayılı Kanunun 28. maddesinde düzenlenmiştir. Çocukları ‘başkasının sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli’ olan kadınların çalıştığı her yıl 360 yerine 450 gün olarak değerlendirilir.

Engelli Çocukları Olan Kadınların Emekliliği

Emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin
sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunanların, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilir.

Bu şekilde ağır engelli çocuğu bulunaan kadın sigortalıya erken emeklilik hakkı tanınmıştır. 01.10.2008 tarihinden sonra geçen hizmetler için prim ödeme gün sayısına 1/4 ilave yapılacaktır.

Kapsama Alınan Kadın Sigortalılar:

5510 sayılı Kanunun 28. maddesinin sekizinci fıkrası hükmünden;

Kanunun ek 5, ek 6 ve ek 9. maddesi kapsamında çalışan kadın sigortalılar da uygulamadan yararlanacaktır.

Hangi Süreler Değerlendirilmeyecektir:

5510 sayılı  Kanunun 28. maddesine göre prim ödeme gün sayılarının 1/4’ü prim ödeme gün sayıları toplamına eklenecek kadın sigortalıların prim ödeme gün sayıları değerlendirilirken,

– 5510 sayılı Kanunun 40. maddesi uyarınca hesaplanan fiili hizmet süresi zammı,

– 5510 sayılı Kanunun 49. maddesi uyarınca hesaplanan itibari hizmet süresi,

– Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul birden fazla çocuğu olanlardan 2. ve diğer çocukları,

için ilave hizmet süresi verilmeyecektir.

Belgelendirilmesi Nasıl Olacak

Prim ödeme gün sayısına 1/4 oranındaki eklemenin yapılabilmesi için kadın sigortalının bu durumunu belgelendirmesi şarttır. Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğun varlığı raporu ile belgelenecek, bu hak 01.10.2008’den sonraki süreler için verilecektir.

Kadın sigortalının başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğunun birden fazla olması halinde her çocuk için ayrı düzenlenen raporlar Sağlık Kuruluna gönderilerek maluliyet tarihlerinin ayrı ayrı bildirilmesi istenecektir.

Maluliyet ve Sağlık Kurulları Daire Başkanlığı tarafından gerekli inceleme yapıldıktan sonra, çocuğun başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olduğu tarih, kontrol muayenesi gerekiyorsa kontrol muayenesine tabi tutulacağı tarih veya çocuk başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul değilse malul olmadığı Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığına ya da sosyal güvenlik il müdürlüğüne yada sosyal güvenlik merkezine bildirilecektir.

ÖRNEK: Kadın sigortalı ilk defa 01.01.1995 tarihinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış ve 01.12.2015 tarihinde yaşlılık sigortasından tahsis talebinde bulunmuştur. Kurum sağlık kurulunun 28.12.2009 tarihli kararında sigortalının ağır engelli çocuğunun 01.04.2009 tarihi itibariyle bakıma muhtaç olduğuna karar verilmiş ve sigortalının 01.04.2009 tarihinden itibaren 1500 gün sayısının olduğu tespit edilmiştir. Sigortalının prim ödeme gün sayısı 6500 gün  olup, aylık bağlama işlemlerinde dikkate alınacak prim ödeme gün sayısı;

Toplam prim ödeme gün sayısına ilave edilecek gün: 1500/4=375

Toplam prim ödeme gün sayısı: 6500+375=6875 olarak hesap edilecektir.

NOT: Konu ile ilgili sorularınız için bizimle iletişime geçebilir ya da sayfanın yorum kısmına sorularınızı sorabilirsiniz

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here