Emekli Aylıkları Hesaplaması

1
309
Emekli Aylıkları Hesaplaması
Emekli Aylıkları Hesaplaması

Emekli Aylıkları Hesaplaması 5510 sayılı Kanunun 29. maddesinde düzenlenmiştir. SSK, Bağkur ve 01.10.2008 sonrasında memur olanların emekli aylıkları , ortalama aylık kazancı ile aylık bağlama oranının çarpılması sonucunda bulunacak tutardır.

Emekli Aylığı= Ortalama Aylık Kazanç x Aylık Bağlama Oranı (ABO)

Emekli Aylıkları Hesaplaması

Ortalama Aylık Kazanç Nedir

Sigortalının her yıla ait PEK’inin, kazancın ait olduğu yıldan itibaren tahsis talep tarihine kadar geçen yıllar için, her yıl gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek bulunan kazançlar toplamının, itibari hizmet süresi ile fiili hizmet süresi zammı hariç toplam prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanan ortalama günlük kazancın 30 katıdır.

Güncelleme Katsayısı Nedir

Her yılın Aralık ayına göre TÜİK tarafından açıklanan en son temel yılı TÜFE oranının %100’ü ile sabit fiyatlarla GSYİH’nin %30’unun toplamına (1) puan eklenmesi sonucunda bulunan değerdir. TÜFE ve GSYİH’nin eksi çıkması halinde eksi değerler sıfır olarak alınır.

Aylık Bağlama Oranı Nasıl Hesaplanır

Sigortalının MYÖ sigortalarına tabi geçen toplam prim ödeme gün sayısının her 360 günü için %2 olarak uygulanır. Bu hesaplamada 360 günden eksik süreler orantılı olarak dikkate alınır. Ancak, ABO her halükarda %90’ını geçemez. En yüksek ABO olan %90’ın prim ödeme gün sayısı 16.200’e denk gelmektedir.

9000 günün ABO’su: %50                  7200 günün ABO’su: %40

Emekli Aylıkları İçin ABO

ABO, sigortalının toplam prim ödeme gün sayısının her 360 günü için %2 olarak uygulanacaktır. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 3600 prim gün sayısını doldurmamış olan sigortalının yaşlılık aylığı bağlama oranının hesabında, sigortalının Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sonra geçen ve Kanunun yürürlük tarihinden önceki prim gün sayısını 3600 güne tamamlayan hizmet sürelerinin her 360 günü için %3 oranı esas alınacaktır. Ancak, bu hesaplama şekli 30.04.2008 öncesi sigortalı olanlar için uygulanacak, 01.05.2008 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olanlar hakkında uygulanmayacaktır.

ÖRNEK: 

Sigortalının Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 2100 günü olup, tahsis talep tarihinde toplam 5800 prim gün sayısı bulunmaktadır.

Bu sigortalının ABO’su 3600-2100=1500

1500/ 360= 4,17 x %3= %12,51

5800-1500= 4300

4300/ 360= 11,94 x %2= % 23,88

ABO: %12,51 + %23,88=  %36,39’dur.

NOT: Konu ile ilgili sorularınız için bizimle iletişime geçebilir ya da sayfanın yorum kısmına sorularınızı sorabilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here