Çalışmadığı Halde Sigortalı Gözükme-Sahte Sigorta

0
178
Yıllık İzin Kurulu
Yıllık İzin Kurulu

Çalışmadığı Halde Sigortalı Gözükme-Sahte Sigorta- ülkemizde sıklıkla görülmektedir. Fiilen iş yerinde çalışmadıkları halde çeşitli nedenlerle SSK’lı olarak bildirilmenin Sosyal Güvenlik Literatüründeki adı Sahte Sigortadır.

Bazı kimselerce ‘ne de olsa primler yatırılıyor, SGK’nın herhangi bir kaybı yok’ gibi söylemlerde bulunulduğu aşikardır. Ancak durum söylendiği gibi değildir.

Çalışmadığı Halde Sigortalı Gözükme-Sahte Sigorta Nedenleri

Emekli Olmak İçin Yapılan Sahte Bildirimler

Sahte sigortalılık ülkemizde genellikle emekli olabilmek için yapılmaktadır. Bu durum işverenlerin eşlerini, çocuklarını ve yakın akrabalarını kendi iş yerlerlerinde sigortalı göstermek suretiyle gerçekleşmektedir.

Ayrıca, çoğu Bağ-Kur sigortalısı daha yüksek emekli aylığı alabilmek için emekliliğine son 3,5 yıl kala iş yerini devrederek herhangi bir iş yerinden sigortalıymış gibi gösterilmektedir.

Doğum Parası Alabilmek İçin Yapılan Sahte Bildirimler

5510 sayılı Kanunda geçici iş göremezlik ödeneği olarak geçen bu kavram doğum yapan kadın işçilere, doğumdan önceki ve sonraki 8 hafta için verilen doğum parasına hak kazanabilmek için;

– Kadın sigortalının doğumdan önceki 8 haftaya kadar sigortalılık niteliğinin sona ermemesi yani çalışıyor olması gerekmektedir

– Doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün çalışmış olması gerekmektedir.

2017 yılı itibariyle en düşük doğum parası 4.424 TL’dir.

Dolayısıyla, bahsi geçen doğum parasını alabilmek için doğumdan önce yapılan sahte sigortalılık ülkemizde oldukça yaygındır.

Doğum Yapan Kadınlara Verilen Doğum Parası

Borcu Yoktur Belgesi Almak İçin Yapılan Sahte Bildirimler

Sahte sigortalılığın görüldüğü bir diğer alan, özel bina inşaatları ve ihale konusu işlerdir. İşverenlerin asgari işçilik miktarını doldurup ilişiksizlik belgesi almak amacıyla iş yerlerinde çalışmayan kişileri Kuruma bildirdikleri görülmektedir.

Eş Durumundan Tayin İçin Yapılan Sahte Bildirimler

Bir diğer neden ise, özelikle de devlet memurlarında eş durumu nedeniyle tayinin yapılabilmesi için eşin sigortalı çalışması şartının bulunmasıdır. Bu ve bunun benzeri nedenlerle kişiler SGK’ya kendilerini bir işveren aracılığı ile çalışmadıkları halde çalışıyormuş gibi bildirmektedir.

Sahte Sigortalılığın Sonuçları

Sigortalı Açısından Sonuçları

Çalışmaları fiili olmadığı halde SSK’ya bildirilen kimsenin çalışmaları tespit halinde iptal edilmektedir.
Eğer kişi ilk defa Kuruma tescil ettirilmişse sigorta sicil numarası da iptal edilmektedir.
Kişi emekli olmuşsa kendisine Kurumca bağlanan aylık veya gelirler iptal edilmekte ve yasal faizi ile kendisinden geri talep edilmektedir. Gerçek dışı sigortalı bildirilen kişi isteğe bağlı sigortaya prim ödemişse, belirtilen primler sigortalıya iade edilmemekte ve Borçlar Kanunu gereğince Kuruma gelir kaydedilmektedir.

İşveren Açısından Sonuçları

Çalışmaları gerçek dışı olarak SSK’ya bildirilen gerçek dışı sigortalıya yapılan tüm hastane ve muayene masrafları sahte sigortalıyı bildiren işverenden talep edilmektedir.

İşverenin iş yeri kayıtları geçersiz sayılmaktadır. Bu nedenle  işverene 506 sayılı Kanunun 140. maddesi gereğince ;

  • Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlara aylık asgari ücretin 12 katı tutarında,
  • Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlara aylık asgari ücretin 6 katı tutarında,
  • Defter tutmakla yükümlü olmayanlara aylık asgari ücretin 3 katı tutarında idari para cezası uygulanır.

Yine işveren tarafından ödenen primlerde Borçlar Kanunu göre Kuruma irat kaydedilmekte ve işverene iade edilmemektedir.

Ayrıca işverenin yaptığı gerçek dışı sigortalı bildirimi ile ilgili olarak kendi meslek odasına da bilgi verilmekte ve meslek odalarının disiplin mevzuatları gereğince işlem yapmaları sağlanmaktadır.

Son olarak, Sahte sigortalıyı SGK’ya bildiren işveren hakkında da TCK  md. 343 uyarınca Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmaktadır.

NOT: Çalışmadığı Halde Sigortalı Gözükme-Sahte Sigorta konusu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmını sorabilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here