Çalışma İzni Alması Gerekmeyen Yabancılar Kimlerdir

0
371
Çalışma İzni Alması Gerekmeyen Yabancılar Kimlerdir
Çalışma İzni Alması Gerekmeyen Yabancılar Kimlerdir

Çalışma İzni Alması Gerekmeyen Yabancılar Kimlerdir

4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanuna göre;

• Karşılıklılık ilkesi, uluslararası hukuk ve Avrupa Birliği hukuku esasları dikkate alınarak çalışma izninden muaf tutulan yabancılar,

• Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve üçüncü dereceye kadar olan altsoyları,

231 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren ve Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlü-ğünce basın kartı verilmiş bulunan yabancılar,

• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile kamu kurumlarınca kanunla verilen yetkiye dayanarak çalışma izni verilen veya istihdam edilen yabancılar,

kapsam dışı tutulmuşlardır.

Yabancıların Çalışma İzninden Muaf Tutulacakları Haller

Özel kanunlarda belirlenen hükümler saklı kalmak ve yabancı ile işverenin diğer kanunlardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmeleri kaydıyla;

 • Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerle çalışma izninden muaf tutulanların.
 • Daimi ikametgahları yurt dışında olup bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetler amacıyla bir aydan az, sportif faaliyetler amacıyla dört aydan az süre ile geçici olarak Türkiye’ye gelecek yabancıların.
 • Türkiye’ye ithal edilen makine ve teçhizatın montajı, bakım ve onarımı, kullanımına ilişkin eğitiminin verilmesi veya teçhizatı teslim almak veya Türkiye’de arızalanan araçların tamiri amacıyla; Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren üç ayı geçmemek ve bu durumu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlamak koşuluyla gelenlerin.
 • Türkiye’den ihraç edilen ya da Türkiye’ye ithal edilen mal ve hizmetlerin kullanılmasına ilişkin eğitim amacıyla Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren üç ayı geçmemek ve bu durumu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlamak koşuluyla Türkiye’de bulunanların.
 • Belgeli turizm işletmelerinin sınırları dışında faaliyette bulunacak fuar ve sirklerde gösteri ve benzeri görevli olarak Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren altı ayı geçmemek ve bu durumu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlamak koşuluyla bulunanların.
 • 2 yılı geçmemek ve eğitim süresiyle sınırlı olmak üzere üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi ve görgülerini artırmak üzere gelen yabancıların.
 • Sosyo-kültürel ve teknolojik alanlar ile eğitim konularında 6 ayı aşmayan bir sürede Türkiye’ye katkı sağlayabilecekleri ilgili mercilerce bildirilenlerin.
 • Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının yürüttüğü programlar kapsamında gelecek yabancıların program süresince.
 • Kapsamı ve süresi konusunda ÇSGB, İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı ile YÖK’ün anlaştığı uluslararası stajyer öğrenci programları çerçevesinde staj görecek yabancıların.
 • Görev süresi sekiz ayı geçmemek kaydıyla Türkiye’ye gelen tur operatörü temsilcisi yabancıların.
 • Türkiye Futbol Federasyonunca veya Gençlik ve Spor Bakanlığınca talepleri uygun bulunan yabancı futbolcular ile diğer sporcu ve antrenörlerin sözleşmeleri süresince.
 • Türkiye Avrupa Birliği Mali İşbirliği Programları kapsamında yürütülen projelerde görevlendirilen yabancı uzmanların, görevleri süresince, çalışma izni almalarına gerek bulunmamaktadır.

Bu yabancılar, 30 gün içerisinde ve faaliyetlerine başlamadan önce geliş amaçlarını, ne kadar süre kalacaklarını, emniyete bildirerek ikamet tezkeresi almalıdırlar.

NOT: Çalışma İzni Alımları İçin Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.

NOT: Çalışma İzni Alması Gerekmeyen Yabancılar Kimlerdir konusu ile sorularınızı sayfanın yorum kısmından sorabilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here