Borcu Olan İş Yerleri 687 Sayılı KHK Teşvikinden Yararlanabilir Mi

0
377
Yeni Getirilen Vergi ve SGK Prim Teşviki 2017
Yeni Getirilen Vergi ve SGK Prim Teşviki 2017

Borcu Olan İş Yerleri 687 Sayılı KHK Teşvikinden Yararlanabilir Mi sorusu 4447 sayılı Kanunun Geçici 17. maddesinde düzenlenmiştir.

Borcu Olan İş Yerleri 687 Sayılı KHK Teşvikinden Yararlanabilir Mi

İş yerlerinin 4447 sayılı Kanunun geçici 17. maddesinde öngörülen işveren desteğinden yararlanılabilmesi için, sigortalının işe alındığı işyerinden dolayı Kuruma yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması gerekmektedir.
Dolayısıyla, aynı veya farklı sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezinde işlem gören birden fazla işyeri bulunan işverenlerce, söz konusu destekten, yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmayan iş yerlerinden dolayı yararlanılabilecek. Ancak borcu olan işyerlerince bu borçlar ödenmediği sürece destekten yararlanılamayacaktır.

Aylık prim ve hizmet belgelerinin. 687 kanun numarası seçilmek suretiyle gönderilmesi sırasında, Kurum veri tabanından ilgili iş yerinin yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi. İşsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunup bulunmadığı sorgulanacak ve yalnızca yasal ödeme süresi geçmiş borcu bulunmayan iş yerleri için. 687 kanun numarasının seçilmesine izin verilecektir.

Bununla birlikte, gerek on-line tahsilata geçilmeden önce meydana gelen hatalı kayıtlar dolayısıyla. Gerekse TL’den YTL’ye geçiş sürecinde yapılan yuvarlamalar dolayısıyla her bir alacak türü yönünden ayrı ayrı olmak üzere. 15,00 TL’ye kadar olan alacak asılları sorgulama sırasında dikkate alınmayacaktır.

Öte yandan,

yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, idari para cezasıyla gecikme cezası ve gecikme zammı borçları bulunmakla birlikte. Söz konusu borçları çeşitli kanunlar gereğince yeniden yapılandırılmış veya. 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş olan işverenler. Yapılandırma veya taksitlendirme işlemlerinin devam ediyor olması ve yapılandırma veya taksitlendirme kapsamına girmeyen başka borçlarının bulunmaması kaydıyla destekten yararlanabileceklerdir.

Diğer taraftan, ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle yeniden yapılandırma veya tecil ve taksitlendirme anlaşmaları bozma koşuluna giren işverenlerin, bozma koşulunun oluştuğu tarihten itibaren. 4447 sayılı Kanunun geçici 17. Maddesinde öngörülen sigorta primi desteğinden yararlanmalarına imkan bulunmamaktadır.

NOT: İlgili Teşviklerden Yeterince Yararlanamadığınızı Düşünüyorsanız, Teşvik Yönetim Sistemimizden Yararlanarak İşçilik Maliyetlerini En Aza İndirmek İçin Bizimle İletişime Geçebilirsiniz!

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here