Askerlik Nedeniyle İşten Ayrılma

0
272
işten çıkarma
işten çıkarma

Askerlik Nedeniyle İşten Ayrılma durumunda işçinin ve işverenin yükümlülükleri İş Kanunu 31. Maddesinde düzenlenmiştir.

Askerlik Nedeniyle İşten Ayrılma

İş Kanununun “Askerlik ve Kanundan Doğan Çalışma” başlıklı 31. maddesine şu şekildedir: “Muvazzaf askerlik ödevi dışında manevra veya herhangi bir sebeple silah altına alınan veyahut herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi yüzünden işinden ayrılan işçinin iş sözleşmesi işinden ayrıldığı günden başlayarak iki ay sonra işverence feshedilmiş sayılır.

İşçinin bu haktan faydalanabilmesi için o işte en az bir yıl çalışmış olması şarttır. Bir yıldan çok çalışmaya karşılık her fazla yıl için, ayrıca iki gün eklenir. Şu kadar ki bu sürenin tamamı doksan günü geçemez.

İş sözleşmesinin feshedilmiş sayılabilmesi için beklenilmesi gereken süre içinde işçinin ücreti işlemez. Ancak özel kanunların bu husustaki hükümleri saklıdır. Bu süre içinde iş sözleşmesinin Kanundan doğan başka bir sebebe dayanılarak işveren veya işçi tarafından feshedildiği öteki tarafa bildirilmiş olsa bile, fesih için Kanunun gösterdiği süre bu sürenin bitiminden sonra işlemeye başlar. Ancak iş sözleşmesi belirli süreli olarak yapılmış ve sözleşme yukarıda yazılı süre içinde kendiliğinden sona eriyorsa bu madde hükümleri uygulanmaz. Herhangi bir askeri ve kanuni ödev dolayısıyla işinden ayrılan işçiler bu ödevin sona ermesinden başlayarak iki ay içinde işe girmek istedikleri takdirde işveren bunları eski işleri veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih ederek, o andaki şartlarla işe almak zorundadır. Aranan şartlar bulunduğu halde işveren iş sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine getirmezse, işe alınma isteğinde bulunan eski işçiye üç aylık ücret tutarında tazminat öder”

Askerlik Nedeniyle Kıdem Tazminatı

İstifa Eden Kıdem Tazminatı Alabilir Mi sorusuna cevap olarak istifa edenler Kıdem Tazminatına hak kazanamaz denilebilir. Ancak kanun da bazı istisnalar vardır ki, işçi kendi isteği ile işten ayrılsa da Kıdem Tazminatına hak kazanabilir.

Bu istisnalar şunlardır:

Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için işten askerlik nedeniyle ayrıldığını kanıtlaması gereken sigortalı, işverene makul bir süre önce askerlik nedeniyle ayrıldığını belirten dilekçeye askerlik sevk belgesini ekleyerek sunmalıdır. Bu belgenin olmaması halinde işveren kıdem tazminatı ödemekle yükümlü olmayacaktır.

Askerden Döndükten Sonra Aynı İş Yerinde İşe Girilir Mi

İşveren, tekrar işe girmek için müracaat eden eski işçisini boş yer varsa derhal yoksa boşalacak ilk işe almak zorundadır. İşverenin yükümlülüğü iş yerindeki herhangi bir boş pozisyon için işe almak değildir. Başvuruda bulunan işçinin eski işi ya da benzeri bir işi için işe alma zorunluluğu bulunmaktadır.

Eski işi veya benzeri işinde boş yer yok ise bu nitelikteki işler için boş yer açılıncaya kadar beklenecektir.

İşçiler, askerlik sonrası aynı iş yerine girmek için iki ay içinde işverene başvuru yapmalıdır.

Aranan şartlar bulunduğu halde işveren iş sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine getirmezse, işe alınma isteğinde bulunan eski işçiye üç aylık ücret tutarında tazminat öder.

NOT: Askerlik Nedeniyle İşten Ayrılma konusu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmına sorabilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here