687 Sayılı Teşvikte 3 Ay İşsiz Kalma Şartı Değişti

1
461
Teşvikten Yararlanma
Teşvikten Yararlanma

687 Sayılı Teşvikte 3 Ay İşsiz Kalma Şartı Değişti mi? 9/2/2017 tarihli ve 29974 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 687 sayılı KHK ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa geçici 17. madde eklenmiş olup, bu maddede yer alan işveren desteğine ilişkin usul ve esaslar 2017/10 sayılı Genelgede açıklanmış olup, bu Genelgede yapılan değişiklikler aşağıda belirtilmiştir.

687 Sayılı Teşvikte 3 Ay İşsiz Kalma Şartı Değişti

1- 2017/10 sayılı Genelgenin “2- 4447 Sayılı Kanunun Geçici 17. Maddesinde Öngörülen işveren Desteğinden Yararlanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar” başlıklı maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İşe giriş tarihi itibariyle işe alındıkları tarihten önceki 3 aya ilişkin Kuruma verilen beyannamelerinde 10 günden fazla bildirilmemesi, ”

2- 2017/10 sayılı Genelgenin “3- Destekten Yararlanılabilmesi İçin Genel Şartlar” başlıklı bölümünde yer alan “(c) Sigortalının işe alındığı tarihten önceki üç aya ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması” alt başlığı “(c) Sigortalının işe alındığı tarihten önceki üç aya ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde 10 günden fazla bildirilmemesi” şeklinde ve aynı bölümün ilk üç paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1/2/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan sigortalılardan dolayı 4447 sayılı Kanunun geçici 17. Maddesinde öngörülen destekten yararlanılabilmesi için, sigortalının işe alındığı tarihten önceki üç aylık dönemde, gerek işe alındığı iş yerinden, gerekse farklı bir iş yerinden 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında Kurumumuza verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde 10 günden fazla bildirilmemiş olması gerekmektedir.

ÖRNEK:

Z Limited Şirketinde 12/7/2017 tarihinde (A) sigortalısının. 15/12/2017 tarihinde (B) sigortalısının, 22/11/2017 tarihinde (C) sigortalısının işe alındığı,

– (A) sigortalısının 2017/Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında toplam 10 gün bildirildiği,

– (B) sigortalısının 2017/Eylül, Ekim ve Kasını aylarında toplam 11 gün bildirildiği,

– (C) sigortalısının 2017/Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında çalışmadığı, varsayıldığında, maddede aranılan diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla, (A) ve (C) sigortalılarından dolayı işveren desteğinden yararlanılması mümkün olacak, buna karşın (B) sigortalısından dolayı, işe alındığı tarihten önceki üç aylık dönemde Kurumumuza verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinde. 10 günden fazla bildirilmesi nedeniyle bahse konu destekten yararlanılması mümkün olamayacaktır.

Sigortalının işe giriş tarihi itibariyle, işe alındığı tarihten önceki üç aylık dönemde 10 günden fazla. 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri, Ek 6 ıncı maddesi ve Ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında (ay içinde 10 gün ve üzerinde bildirimi yapılan) Kuruma bildirilmiş olması halinde bu sigortalı için. 4447 sayılı Kanunun geçici 17. maddesinde yer alan destekten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır. ”

NOT: 687 Sayılı Teşvikte 3 Ay İşsiz Kalma Şartı Değişti konusu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmına sorabilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here